Phân Công Phụng Vụ tháng 7/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 7/2014
        GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                            BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 07/2014   […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 6/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 6/2014
              GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                          Cập nhật 25/5/2014                   BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 5/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 5/2014
        GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 05/2014   […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 4/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 4/2014
        GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN PHỤNG VỤ   PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 04/2014   […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 3/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 3/2014
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 03/2014   I. ĐỌC […]
Phân Công Phụng Vụ tháng 02/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 02/2014
      GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 02/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 01/2014
Phân Công Phụng Vụ tháng 01/2014
          GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                   BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 01/2014  
ĐẦU TRANG