Chúa Nhật LỄ HIỂN LINH – A
Chúa Nhật LỄ HIỂN LINH – A
Thông báo: Chúa Nhật LỄ HIỂN LINH – A
Báo Tang: Bà Anna Vũ Thị Tín
Báo Tang: Bà Anna Vũ Thị Tín
Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   […]
Giáo xứ Hiệp Ý Tạ Ơn và Chúc Mừng: Kỷ Niệm 25 Năm Hôn Phối
Giáo xứ Hiệp Ý Tạ Ơn và Chúc Mừng: Kỷ Niệm 25 Năm Hôn Phối
Giáo xứ Hiệp Ý Tạ Ơn và Chúc Mừng: Kỷ Niệm 25 Năm Hôn Phối
Báo Hỷ: Chị Maria Phan Thùy Trinh & anh Lục Quang Vinh
Báo Hỷ: Chị Maria Phan Thùy Trinh & anh Lục Quang Vinh
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Chị Maria Phan Thùy Trinh & anh Lục Quang Vinh sẽ cử hành chuẩn […]
Báo Hỷ: Anh Batôlômêô Nguyễn Văn Bút & chị Maria Nguyễn Thị Khánh Hà
Báo Hỷ: Anh Batôlômêô Nguyễn Văn Bút & chị Maria Nguyễn Thị Khánh Hà
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Batôlômêô Nguyễn Văn Bút & chị Maria Nguyễn Thị Khánh Hà sẽ cử […]
Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thông báo: Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Báo Hỷ: Anh Phêrô Nguyễn Quốc Nam & Chị Têrêxa Hồ Thanh Nhàn
Báo Hỷ: Anh Phêrô Nguyễn Quốc Nam & Chị Têrêxa Hồ Thanh Nhàn
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Phêrô Nguyễn Quốc Nam và Chị Têrêxa Hồ Thanh Nhàn sẽ cử hành […]
Báo Hỷ: Anh GB Võ Thành Trung và Chị Maria Lê Thị Thiên An
Báo Hỷ: Anh GB Võ Thành Trung và Chị Maria Lê Thị Thiên An
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh GB Võ Thành Trung và Chị Maria Lê Thị Thiên An  sẽ cử hành […]
Báo Hỷ: Anh Giuse Trần Nguyên Trung và Chị Anna Lê Thị Mỹ Hạnh
Báo Hỷ: Anh Giuse Trần Nguyên Trung và Chị Anna Lê Thị Mỹ Hạnh
GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG   Anh Giuse Trần Nguyên Trung và Chị Anna Lê Thị Mỹ Hạnh sẽ cử […]
Báo Tang: Ông Gioan Nguyễn Thương
Báo Tang: Ông Gioan Nguyễn Thương
Báo Tang   Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa   kính báo   […]
ĐẦU TRANG