Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – 24.12.2023
Thông báo: Số 04/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – 24.12.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG24/12/2023.
Phụng vụ Lễ Giáng Sinh 2023
Phụng vụ Lễ Giáng Sinh 2023
NHÀ THỜ CHÍNH TÒA – GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG156 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng———— PHỤNG VỤMỪNG […]
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật III Mùa Vọng – 17.12.2023
Thông báo: Số 03/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật III Mùa Vọng – 17.12.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT III MÙA VỌNG17/12/2023
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật II Mùa Vọng – 10.12.2023
Thông báo: Số 02/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật II Mùa Vọng – 10.12.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA VỌNG10/12/2023.
Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Vọng – 03.12.2023
Thông báo: Số 01/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Vọng – 03.12.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG03/12/2023 1. Chúa Nhật I Mùa Vọng 03/12:– Thánh Phanxicô Xaviê, Quan thầy của […]
Thông báo: Số 54/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXIV Thường niên – 26.11.2023
Thông báo: Số 54/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXIV Thường niên – 26.11.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊNCHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ26/11/2023 2. Từ thứ Hai 27/11 đến thứ Bảy 02/12, […]
Thông báo: Số 53/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXIII Thường niên – 19.11.2023
Thông báo: Số 53/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXIII Thường niên – 19.11.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊNKÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM19/11/2023. 2. Từ thứ Hai 20/11 […]
Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXII Thường niên – 19.11.2023
Thông báo: Số 52/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXXII Thường niên – 19.11.2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN19/11/2023. Kể từ Chúa nhật 12/11/2023 (Chúa nhật 31 TN-A), Xin Cộng đoàn tín hữu […]
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXX Thường niên – 29.10.2023
Thông báo: Số 50/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXX Thường niên – 29.10.2023
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN29/10/2023. 1.Từ thứ Hai 30/10 đến thứ Bảy 04/11, Giáo họ Anrê Trông trực […]
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIX Thường niên – 22.10.2023
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIX Thường niên – 22.10.2023
Thông báo: Số 49/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật XXIX Thường niên – 22.10.2023
ĐẦU TRANG