THÔNG BÁO
(Số 02/T9.2023)
V/v. THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM GIÁO VỤ LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG – 2023

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ, Chủng sinh, Và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin thông báo:

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc mục vụ cho Dân Chúa tại các Giáo xứ, Giáo họ, cũng như tại các cơ sở khác trong Giáo phận, trong dịp thường huấn linh mục, từ 12/9 đến 14/9/2023, Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận, đã quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm giáo vụ một số linh mục trong Giáo phận.

Quyết định và danh sách các linh mục được thuyên chuyển và bổ nhiệm giáo vụ được đính kèm theo thông báo này.

Lịch trình thuyên chuyển và nhận sứ vụ cụ thể sẽ được thông báo trong thời gian đến.

Kính xin mọi thành phần Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho các linh mục được thuyên chuyển và bổ nhiệm trong dịp này, để nhờ ơn Chúa giúp và sự nâng đỡ của cộng đoàn Dân Chúa, các ngài sẽ luôn hăng say phục vụ đoàn chiên đã được giao phó.

Xin chân thành cám ơn.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 09 năm 2023
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo