GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

    HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ         HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG

           Số: 50 /2019/TB/GXCT

 

THÔNG BÁO

THÁNG 10 “THÁNG MÂN CÔI”

Chủ đề: “ĐỨC MẸ AN ỦI KẺ ÂU LO – CẦU CHO CHÚNG CON”

Theo thông lệ hằng năm, vào Tháng 10 “Tháng Mân Côi”, Giáo xứ tổ chức tôn vinh Đức Mẹ vào mỗi chiều thứ bảy hằng tuần tại Núi Đức Mẹ: do các Liên Giáo họ và Ban Giáo lý phụ trách các công việc như: xướng kinh lần hạt, chuẩn bị bài suy niệm dâng hoa trước Thánh lễ (với nội dung theo đúng chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ xem qua trước khi thực hiện), đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện tín hữu, dâng lễ, xin oi, sắp xếp ghế ngồi (xin thu dọn sau Thánh lễ).

(Nếu trời mưa sẽ cử hành bên trong nhà thờ).

16g45: đọc kinh khai mạc

17g15: Thánh lễ

I. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ:

w Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): trang hoàng câu chủ đề “Tháng Mân Côi” tại Núi Đức Mẹ, hoàn tất trong sáng thứ bảy 28/09/2019, chuẩn bị Lời nguyện tín hữu cho các Thánh lễ chiều thứ bảy trong suốt Tháng Mân Côi.

w Giới Người Cha: treo cờ tại Núi Đức Mẹ, hoàn tất trong sáng thứ bảy 28/09/2019, phụ trách chiêng trống + chuẩn bị Bàn thờ + Bục lư hương trong các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ, đồng thời giúp Ban Giáo lý sắp xếp ghế ngồi trong Thánh lễ bế mạc Tháng Mân Côi chiều thứ bảy 26/10/2019.

w Ca đoàn: Anh Đạt (Ủy viên Thánh nhạc) phân công phụ trách hát trong các Thánh lễ.

w Hội Lêgiô: phân công hội viên quét dọn vệ sinh tại Núi Đức Mẹ trước các Thánh lễ tôn vinh Mẹ chiều thứ bảy.

w Ban Âm thanh: phụ trách âm thanh cho các Thánh lễ trong suốt Tháng Mân Côi.

w Ban Ánh Sáng: phụ trách ánh sáng trong Thánh lễ trong suốt Tháng Mân Côi.

w Ban Lễ sinh: phụ trách phân công giúp lễ và giúp các việc tại bàn thờ.

II. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC THÁNH LỄ:

1. Chiều Thứ Bảy (28/09/2019): Khai mạc Tháng Mân Côi do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự. Trước Thánh lễ, Đức Giám Mục Giáo Phận sẽ giới thiệu Cha Phêrô Trần Văn Thủy đảm nhận sứ vụ Phụ tá Giáo xứ Chính Tòa:Liên Giáo họ Đaminh Khảm + Phaolô Lộc + Đaminh Cẩm cùng  phụ trách và do Giáo họ Đaminh Khảm chủ trì.

Đoàn rước Chủ tế:

– Thánh Giá – Đèn hầu: do Liên Giáo họ Đaminh Khảm + Phaolô Lộc + Đaminh Cẩm phân công phụ trách.

– Kính mời toàn thể Quý Ông bà trong Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể tham gia đoàn rước.

– Thừa Tác Viên ngoại thường cho rước lễ: tham gia đoàn rước.

Lưu ý: xin có mặt trước 16g45 để kịp chuẩn bị tham gia đoàn rước.

2. Chiều Thứ Bảy (05/10/2019): Liên Giáo họ Phaolô Bường + Anrê Trông + Giuse Khang cùng  phụ trách và do Giáo họ Phaolô Bường chủ trì.  

3. Chiều Thứ Bảy (12/10/2019): Liên Giáo họ Anê Thành + Giuse Viên + Emmanuel Triệu  cùng  phụ trách và do Giáo họ Anê Thành chủ trì.

4. Tối Chúa nhật (13/10/2019): “kính nhớ Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima”:

Hội Lêgiô phụ trách đọc kinh tôn vinh Đức Mẹ tại Núi Đá lúc 19g30 (sau Thánh lễ 18g30).

5. Chiều Thứ Bảy (19/10/2019): Liên Giáo họ Phêrô Lựu + Micae Hy + Augustinô Huy cùng  phụ trách và do Giáo họ Phêrô Lựu chủ trì.

6. Chiều Thứ Bảy (26/10/2019): Bế mạc Tháng Mân Côi: do Ban Giáo lý phụ trách, Giới Người Cha giúp sắp xếp ghế ngồi.

16g30: tập trung ổn định đoàn rước kiệu Đức Mẹ.

16g45: bắt đầu kiệu        

17g15: Thánh lễ

– Ban Giáo lý: phụ trách mọi công việc như chuẩn bị bài suy niệm và kinh nguyện khi rước kiệu (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực hiện), có vũ hoa và dâng hoa tại 03 trạm dừng (bên hông nữ, trước nhà thờ và bên hông nam), cắt cử người đọc sách và lời nguyện tín hữu, dâng lễ v.v…

– Ông Ngọc (Ban Giáo lý) và Ban Trật tự: đúng 16g30: sắp xếp ổn định trật tự đoàn kiệu.

– Giới Trẻ: phụ trách trang hoàng bàn kiệu (tượng Đức Mẹ Fatima) và phân công thành viên khiêng bàn kiệu Đức Mẹ.

– Giới Người Cha: phụ trách trang trí bệ hạ bàn kiệu tại 03 trạm dừng (02 trạm bên hông nam + nữ nhà thờ + 01 trạm ở tiền đường) và giúp các em Giáo lý sắp xếp ghế ngồi cho cộng đoàn (xin thu dọn sau Thánh lễ).

– Giới Người Mẹ: phụ trách xin oi.

– Ban Kèn: tham gia trong đoàn kiệu như thông lệ hằng năm.

– Ban Ánh sáng: phụ trách trang trí ánh sáng bàn kiệu.

– Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh khi rước kiệu và Thánh lễ.

– Ban Lễ sinh: phụ trách công việc như thường lệ.

Đoàn rước kiệu Đức Mẹ và Đoàn rước Chủ tế:

Kính mời các Ông bà trong Ban Thường vụ, các ủy viên trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, toàn thể quý Ông bà trong Ban Điều hành các Giáo họ, Giới, Ban, Đoàn thể tham gia đoàn kiệu và đoàn rước.

Trang phục: nam mặc âu phục, nữ mặc áo dài

Thánh Giá – Đèn hầu:

Thánh Giá: Ông Hưởng (Gh.Anê Thành)

Đèn hầu: Ô.Bình (Gh.Giuse Viên)- Ô.Hưng (Gh.Anrê Trông)

Lọng hầu Thánh Giá: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

Lọng hầu kiệu Đức Mẹ: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

– Các Giáo họ, Giới, Ban, Đoàn thể có đồng phục riêng: xin tham gia đoàn kiệu.

– Đoàn Thừa Tác Viên ngoại thường cho rước lễ: tham gia đoàn kiệu.

                     Đà Nẵng, ngày 14 tháng 09 năm 2019 

                  KHÁN                                                 TM/Ban Thường vụ HĐMV Giáo xứ 

        Quản xứ Chính Toà                                                        Trưởng ban

Lm. Phêrô Trần Đức Cường                                           Fx. Nguyễn Văn Hiến