GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG  

HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

 

Số: 27/TB-2018/GXCT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Phân công phụ trách

  • THÁNG 5 “THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
  • LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

 

I. THÁNG 5 “ THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ”

Chủ đề: “ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH,

XIN CẦU CHO CHÚNG CON”

“Bởi đâu, tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến  với tôi thế này”

                                                                                                          (Lc. 1-43)

 

Theo thông lệ hằng năm, vào tháng 5 “Tháng Hoa Kính Đức Mẹ”, Giáo xứ tổ chức Tôn vinh Đức Mẹ vào mỗi chiều thứ bảy tại Núi Đá do các Giới-Ban ngành phụ trách: Xướng kinh, lần hạt, chuẩn bị bài suy niệm dâng hoa trước thánh lễ (có mẫu theo từng tuần của Giáo Hạt , nếu đơn vị tự soạn thì phải được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực  hiện), đọc Sách Thánh, đọc Lời Nguyện Tín Hữu, xin oi, dâng lễ, sắp xếp ghế ngồi (xin thu dọn  sau Thánh lễ).

– 17g00:  Xướng kinh, lần hạt dâng hoa

– 17g30: Thánh lễ

Lưu ý: Vào lúc 19g30 thứ năm đầu tháng, Giáo xứ Chầu Thánh Thể tại Nhà Thờ nên các Giáo họ không tổ chức đọc kinh trong ngày này.

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH:

Chiều thứ Bảy 28/4/2018 KHAI MẠC THÁNG HOA

– Thánh Lễ cử hành lúc 17g30 do Đức Giám Mục chủ sự

– Giới Người Mẹ phụ trách.

– Đoàn Rước Thánh Giá – Đèn Hầu từ Tòa Giám Mục.

 (trang phục: Nam: Âu phục; Nứ: Áo dài.)

– Toàn thể Quý chức trong HĐMV, Đoàn Thừa Tác Viên tham gia đoàn rước (Có mặt trước 17g00 để chuẩn bị) .

– Thánh Giá: A. Tuấn (GH Micae Hy)

– Đèn Hầu:  A. Hạ (GH Phêrô Lựu) & A. Vân (GH Augustino Huy).

Chiều Thứ Ba

01/5/2018

LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ THỜ ĐÀ NẴNG

– Thánh Lễ cử hành lúc 17g30 do Đức Giám Mục chủ sự

Giáo họ Đaminh Cẩm phụ trách.

– Đoàn Rước Thánh Giá – Đèn Hầu từ Tòa Giám Mục.

 (trang phục: Nam: Âu phục; Nữ: Áo dài.)

– Toàn thể Quý chức trong HĐMV, Đoàn Thừa Tác Viên, Giới Trẻ tham gia đoàn rước. (Có mặt trước 17g00 để chuẩn bị).

– Thánh Giá: A. Ly (Augustinô Huy)

– Đèn Hầu:  A. Đạo (Emmanuel Triệu) & A. Dũng (Phaolô Bường).

– A. Ngọc (Phụng vụ): Kinh Khai mạc, Dẫn lễ, chuẩn bị Lời Nguyện:

– Giới Người Cha: Phụ trách Chiêng, Trống, ghế ngồi trong và ngoài Nhà Thờ (xin thu dọn sau Thánh Lễ).

– Ban Trật Tự: Phụ trách hướng dẫn đoàn Rước, ghế ngồi cho đoàn rước.

– Ban Lễ Sinh: Chuẩn bị ghế ngồi cho các Cha đồng tế.

– Ban Âm Thanh: Phụ trách âm thanh.

– Ban Ánh sáng Kiểm tra ánh sáng trong Nhà thờ.

Chiều Thứ Bảy 05/5/2018 – Giới Người Cha phụ trách.

– 17g00 Xướng Kinh, lần hạt, dâng hoa.

– 17g30 Thánh Lễ

Chiều Thứ Bảy

12/5/2018

Hội Legio Mariæ phụ trách.

– 17g00 Xướng Kinh, lần hạt, dâng hoa.

– 17g30 Thánh Lễ.

Chiều Thứ Bảy 19/5/2018 – Giới Trẻ phụ trách.

– 17g00 Xướng Kinh, lần hạt, dâng hoa.

– 17g30 Thánh Lễ

Chiều Thứ Bảy 26/5/2018 BẾ MẠC THÁNG HOA

– Ban Giáo Lý phụ trách (có rước Kiệu Đức Mẹ trước Thánh Lễ)

– 16g45: Tập trung, ổn định Đoàn Rước Kiệu.

– 17g00: Bắt đầu Kiệu (Có Vũ hoa và dâng hoa tại 03 trạm dừng : 02 trạm: bên hông Nữ và hông Nam và 01 trạm trước Nhà Thờ)

– A Ngọc và Ban Trật tự: Sắp xếp ổn định đoàn rước đúng 16g30 để khởi hành.

– Giới Trẻ: Phụ giúp với Soeur Phòng áo trang hoàng Bàn Kiệu Đức Mẹ và cử 04 thành viên khiêng bàn kiệu Đức Mẹ.

– Giới Người Cha: Phụ trách trang hoàng bệ để hạ bàn Kiệu tại 03 trạm dừng nói trên. Giúp các em Giáo lý sắp xếp ghế ngồi cho Cộng đoàn đồng thời giúp thu dọn sau Thánh lễ.

– Ban Kèn: Tham gia trong đoàn kiệu.

– Ca đoàn Têrêsa: Phụ trách hát khi rước Kiệu và Thánh lễ.

– Ban ánh sáng: Phụ trách ánh sáng bàn kiệu.

– Ban âm thanh chuẩn bị âm thanh cho rước kiệu và Thánh lễ.

Ghi chú:

– Giới Người Cha: Trang hoàng câu chủ đề tháng Hoa, treo cờ tại Núi Đức Mẹ, hoàn tất trong sáng thứ bảy 28/4/2018 và phụ trách chiêng trống trong các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ.

– A. Ngọc (Phụng Vụ): Chuẩn bị Lời nguyện Tín Hữu cho các Thánh Lễ tại Núi Đá Đức Mẹ trong tháng Hoa.

– A. Đạt (Thánh Nhạc) Phân công Ca đoàn hát trong các Thánh Lễ chiều thứ bảy

– Hội Legio Mariæ: Phân công Hội viên quét dọn vệ sinh tại Núi Đức Mẹ vào mỗi sáng thứ bảy trong tháng Hoa để chuẩn bị cho các Thánh lễ chiều.

– Ban Lễ sinh: Phân công các em đem ghế có bàn quỳ ra núi Đức Mẹ cho Quý Cha tham dự Thánh Lễ và đem vào sau Thánh Lễ.

– Ban Trật tự: Phụ trách trật tự và giữ xe.

– Ban Âm Thanh và Ban Ánh sáng: Chuẩn bị tốt âm thanh và ánh sáng cho các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ.

TỐI CHÚA NHẬT 13/5/2018: KỶ NIỆM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

            * 19g30:  Đọc Kinh tôn vinh Mẹ tại Núi Đức Mẹ do Hội Legio Mariæ phụ trách.

 

  KHÁN                                                TM/ Ban Thường Vụ HĐMV Giáo xứ

           CHA QUẢN XỨ                                                            TRƯỞNG BAN

 

 

Phêrô Trần Đức Cường                                                    FX. Nguyễn Văn Hiến