Chính Tòa: Thông báo Số 65TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm B

  1. Chúa Nhật 25/11/2018, lúc 08g00, Đức Tổng Giám Mục Marek Jalewski đại diện Tòa Thánh viếng thăm và dâng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng. Mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  2. Từ thứ hai 26/11 đến thứ bảy 01/12, Giáo họ Emmanuel Triệu trực Phụng vụ.
  3. Thứ tư 28/11, Lễ Thánh Anrê Trần Văn Trông, Quan Thầy của Giáo Họ Thánh lễ mừng Bổn mạng vào lúc 17g15 cùng ngày. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ năm 29/11, vào lúc 17g15, Thánh Lễ tạ ơn và chia tay hai Cha Phụ tá Giuse Nguyễn Thanh Tùng và Giuse Phạm Phi Phong. Mời Cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện cho các Ngài trong nhiệm vụ mới.
  5. Thứ sáu 30/11 Lễ kính Thánh Anrê Tông đồ, Quan Thầy của 46 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  6. Chúa Nhật 02/12 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 01/12.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng