Chính Tòa: Thông báo Số 59TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm C

  1. Chúa Nhật 30 Thường Niên, ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Tiền oi hôm nay dành cho Quỹ Truyền Giáo của Thánh Bộ Truyền Giáo và HĐGMVN. Xin Cộng đoàn rộng tay đóng góp.
  2. Từ thứ hai 24/10 đến thứ bảy 29/10: Giáo họ Giuse Viên phụ trách trực phụng vụ.
  3. Kính mời giáo dân GH Phaolô Bường tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g00 tối thứ hai 24/10 để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng GH mình. Lễ Kính Thánh Phaolô Tống Viết Bường được cử hành lúc 17g00 thứ ba 25/10.
  4. Thứ năm 27/10, sau thánh lễ 17g có Phiên Chầu Thánh Thể do Ca đoàn phụ trách.
  5. Thứ sáu 28/10 Lễ Kính Thánh Simon và Thánh Tađêô Tông Đồ, bổn mạng của 52 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  6. Chiều thứ bảy 29/10 Bế mạc Tháng Mân Côi tại Núi Đá Đức Mẹ : đúng 16g30 rước kiệu Đức Mẹ và sau đó là Thánh lễ bế mạc tháng Mân Côi do Ban Giáo Lý phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự đông đủ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng