Chính Tòa: Thông báo Số 58TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm B

  1. Từ thứ hai 28/10 đến thứ bảy 03/11 giáo họ Micae Hy trực phụng vụ.
  2. Thứ năm đầu tháng 01/11/2018 Thánh lễ Đại Triều Mừng Trọng Thể Các Thánh Nam Nữ. Buổi sáng Thánh lễ lúc 05g00, buổi chiều lúc 17g15 do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự. Mời Cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ sáu đầu tháng 02/11/2018 Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu đã qua đời. Tại Nhà Thờ Chính Tòa có 03 Thánh Lễ: Buổi sáng có 02 thánh lễ lúc 5g00 và 5g45; Buổi chiều có 01 Thánh lễ lúc 17g15. Và vào lúc 19g30 có giờ Chầu Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu do Gia đình Phan Sinh Tại Thế phụ trách. Mời Cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  4. Thứ bảy đầu tháng 03/11/2018 Thánh Mactinô Poret, quan thầy của Ban Trợ Táng và 10 giáo dân. Mời cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp cầu nguyện và đặc biệt cầu nguyện cho ban Trợ Táng.
  5. Chúa Nhật 04/11/2018,  sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.  Mời các phụ huynh nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 03/10.
  6. Thứ hai 05/11/2018 vào lúc 09g00 cha Quản Xứ sẽ dâng thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ tại Phú Thượng, giáo xứ có thuê xe cho cộng đoàn đi , xin có mặt lúc 07g30 tại nhà thờ để xe khởi hành.
  7. Thứ ba 06/11/2018, vào lúc 19g30. Mời toàn thể giáo chức tham dự buổi họp Hội Đồng Mục vụ mở rộng tại Hội Trường Giáo xứ (thông báo này thay cho giấy mời).

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng