GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

 HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

        Số: 54/2016/TB/GXCT                                                 

                                                           Đà Nẵng, ngày 24 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

_DSC2331.JPG - 227.36 kb 

V/v. “THÁNG MÂN CÔI NĂM 2016”.

Chủ đề: “HÃY SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI”

 

            Theo thông lệ hằng năm, vào Tháng Mân Côi, Giáo xứ chúng ta tổ chức tôn vinh Đức Mẹ vào mỗi chiều thứ bảy hằng tuần tại Núi Đá: do các Liên Giáo họ và Ban Giáo lý phụ trách các công việc như: xướng kinh lần hạt, chuẩn bị bài suy niệm dâng hoa trước Thánh lễ (với nội dung theo đúng chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ thông qua ít nhất 01 tuần lễ trước khi thực hiện), đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện giáo dân, dâng lễ, xin oi, sắp xếp ghế ngồi (xin thu dọn sau Thánh lễ). (Nếu trời mưa sẽ cử hành bên trong nhà thờ).

 

16giờ30: đọc kinh khai mạc

17giờ00: Thánh lễ

 

I. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH:

Chiều thứ bảy 01/10/2016

Khai mạc Tháng Mân côi: Liên Giáo họ Anê Thành + Giuse Viên + Emmanuel Triệu cùng  phụ trách và do Giáo họ Anê Thành chủ trì.  

Chiều thứ bảy 08/10/2016

Liên Giáo họ Phêrô Lựu + Micae Hy + Augustinô Huy cùng  phụ trách và do Giáo họ Phêrô Lựu chủ trì.

Chiều thứ bảy 15/10/2016

Liên Giáo họ Đaminh Khảm + Phaolô Lộc + Đaminh Cẩm cùng  phụ trách và do Giáo họ Đaminh Cẩm chủ trì.

Chiều thứ bảy 22/10/2016

Liên Giáo họ Phaolô Bường + Anrê Trông + Giuse Khang cùng  phụ trách và do Giáo họ Phaolô Bường chủ trì.

Chiều thứ bảy 29/10/2016

Bế mạc Tháng Mân Côi: do Ban Giáo lý phụ trách, Giới Người Cha giúp sắp xếp ghế ngồi.

16giờ15: tập trung ổn định đoàn rước kiệu Đức Mẹ.

16giờ30: bắt đầu kiệu       

17giờ00: Thánh lễ

– Ban Giáo lý: phụ trách mọi công việc như chuẩn bị bài suy niệm và kinh nguyện khi rước kiệu (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực hiện), có vũ hoa và dâng hoa tại 03 trạm dừng (bên hông nữ, trước nhà thờ và bên hông nam), cắt cử người đọc sách và lời nguyện tín hữu, dâng lễ v.v…

– Ông Ngọc (Ban Giáo lý) và Ban Trật tự: đúng 16giờ15: sắp xếp ổn định trật tự đoàn kiệu.

– Giới Trẻ: phụ trách trang hoàng bàn kiệu và cắt cử người khiêng bàn kiệu Đức Mẹ.

– Giới Người Cha: phụ trách trang trí bệ hạ bàn kiệu tại 03 trạm dừng (02 trạm bên hông nam + nữ nhà thờ + 01 trạm ở tiền đường) và giúp các em Giáo lý sắp xếp ghế ngồi cho cộng đoàn (xin thu dọn sau Thánh lễ).

– Giới Người Mẹ: phụ trách xin oi.

– Ban Kèn: tham gia trong đoàn kiệu như thông lệ hằng năm.

– Ca đoàn Mẹ Lên Trời: phụ trách hát khi rước kiệu và trong Thánh lễ.

– Ban Ánh sáng: phụ trách trang trí ánh sáng bàn kiệu.

– Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh khi rước kiệu và Thánh lễ.

– Ban Lễ sinh: phụ trách công việc như thường lệ.

– Đoàn rước Quốc phục: tham gia đoàn kiệu bế mạc Tháng Mân Côi:

Thánh Giá: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

Đèn hầu: Ô.Thành(Gh.AugustinôHuy) – Ô.Dũng(Gh.PhaolôBường)

Lọng hầu Thánh Giá: Ông Năm (Gh.Anrê Trông)

Lọng hầu kiệu Đức Mẹ: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

Quý Ông Bà Trưởng phó các Giáo họ còn lại: xin mặc Quốc phục tham gia đoàn kiệu. (Đề nghị Quý chức có mặt sớm lúc 15giờ45 để kịp chuẩn bị Quốc phục)

– Các Giới – Ban ngành – Đoàn thể có đồng phục riêng: đề nghị mặc để tham gia đoàn kiệu.

– Quý Ông bà trong Ban Thường vụ, các ủy viên trong Ban Thường vụ, các ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể tham gia đoàn kiệu xin mặc:

     Nam: sơ mi trắng dài tay cà-vạt, quần sẩm màu        Nữ: áo dài

 

w Giới Người cha: Trang hoàng câu chủ đề “Tháng Mân Côi”, treo cờ tại Núi Đức Mẹ, hoàn tất trong sáng thứ bảy 01/10/2016, phụ trách chiêng trống trong các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ, đồng thời giúp Ban Giáo lý sắp xếp ghế ngồi trong Thánh lễ bế mạc Tháng Mân côi.

w Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): chuẩn bị Lời nguyện Tín hữu cho các Thánh lễ chiều thứ bảy trong suốt Tháng Mân Côi.

w Ca đoàn: Anh Dũng (Ủy viên Thánh nhạc) phân công phụ trách hát trong các Thánh lễ .

w Hội Lêgiô: phân công hội viên quét dọn vệ sinh tại Núi Đức Mẹ trước các Thánh lễ tôn vinh Mẹ chiều thứ bảy.

w Các Ban ngành còn lại: phụ trách công việc như thông lệ hằng năm.

 

II. KÍNH NHỚ ĐỨC MẸ HIỆN RA LẦN CUỐI TẠI FATIMA (thứ năm 13/10/2016):

– Hội Lêgiô: phụ trách đọc kinh tôn vinh Đức Mẹ tại Núi Đá lúc 19giờ30.

 

* 12 Giáo họ lưu ý: tối thứ năm 06/10/2016 đầu tháng có các phiên Chầu Thánh Thể và 19g30 tối thứ năm 13/10/2016 có buổi đọc kinh tại Núi Đức Mẹ, vì thế các Giáo họ không tổ chức đọc kinh tại các gia đình trong các ngày giờ nói trên.

 

 

     KHÁN                                          TM/Hội Đồng Mục vụ Giáo Xứ Chính Tòa

     Cha Quản xứ                                                      Phó ban

 

 

 

Phaolô Maria Trần Quốc Việt                              FX. Nguyễn Văn Hiến