THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
19/11/2023.

 1. Chúa nhật 19/11/2023: Giáo xứ Chính Tòa thay mặt Giáo phận Chầu lượt. Các phiên Chầu sẽ từ 11g00 đến 15g00 như sau:
  – Phiên 1 (11g-12g): Giáo họ Emmanuel Triệu, Phaolô Bường, Anrê Trông, Giuse Khang.
  – Phiên 2 (12g-13g): Giáo họ Micae Hy, Augustinô Huy, Anê Thành, Giuse Viên.
  – Phiên 3 (13g-14g): Dòng Phaolô.
  – Phiên 4 (14g-15g): Giáo họ Đaminh Khảm, Phaolô Lộc, Đaminh Cẩm, Phêrô Lựu.
  Xin cộng đoàn sắp xếp tham dự ít là một giờ Chầu.

2. Từ thứ Hai 20/11 đến thứ Bảy 25/11, Giáo họ Phaolô Lộc trực phụng vụ và phụ trách Chầu Thánh Thể thứ Năm 23/11.

3. Thứ Tư 22/11, Thánh Cêcilia, Trinh nữ, tử đạo, Bổn mạng của Ca đoàn Cêcilia và 46 Chị em. Thánh lễ kính Thánh Cêcilia được cử hành lúc 17g15 cùng ngày, Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

4. Thứ Sáu 24/11, Kính Trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Chính Tòa. Thánh lễ được cử hành lúc 17g15 cùng ngày. Xin cộng đoàn tham dự đông đủ và hiệp ý cầu nguyện (chi tiết tại các bảng thông báo).