Chính Tòa: Thông báo Số 52TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C

  1. Từ thứ hai 30/9 đến thứ bảy 05/10 giáo họ Micae Hy trực phụng vụ.
  2. Thứ ba 01/10 Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu bổn mạng của ca đoàn Thiếu Nhi Têrêsa và 340 giáo dân, thánh lễ được cử hành lúc 17g30 , mời cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ năm đầu tháng 03/10 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do  Thừa Tác Viên phụ trách.
  4. Thứ sáu đầu tháng 04/10, Lễ nhớ Thánh Phanxicô Asidi. Bổn mạng của 12 giáo dân, và vào lúc 19g30 cùng ngày, có Chầu Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mời Cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  5. Chúa Nhật  06/10 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu và sổ gia đình  tại văn phòng giáo xứ. Cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 05/10.
  6. Lớp giáo lý hôn nhân của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng vào ngày thứ hai 07/10, xin lấy đơn và nộp tại nhà sách Chính Tòa Đà Nẵng.
  7. Kể từ Thứ Bảy và Chúa Nhật từ nay trở về sau, khi đi tham dự Thánh lễ hoặc tham gia sinh hoạt các hội đoàn, giáo lý, Yêu cầu toàn thể giáo dân đi xe máy xin đi vào cổng trước đường Trần Phú và gửi xe. Tuyệt đối không để xe phía sau nhà thờ khu vực trước nhà giáo lý và phòng áo. Cổng sau chỉ dành riêng cho người đi bộ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng