Chính Tòa: Thông báo Số 47TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm A

  1. Chúa Nhật 17/10, khai giảng Năm học Giáo lý mới. Xin Quý Phụ Huynh cho các em có mặt lúc 07g15 để dự Nghi thức Khai giảng; 08g00: Thánh Lễ Đầu Năm học. Mời cộng đoàn tham dự cầu nguyện cho các em.
  2. Từ Thứ Hai 18/9 đến Thứ Bảy 23/9, Giáo họ Anê Thành trực Phụng Vụ.
  3. Kính mời Giáo Dân Giáo Họ Emmanuel Triệu tham dự buổi tĩnh tâm vào lúc 19g30 Thứ Hai 18/9; Lễ Kính Thánh Emmanuel Triệu được cử hành trọng thể lúc 17g15 Thứ Ba 19/9. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ Năm 21/9 Lễ Kính Thánh Mat-thêu Tông Đồ, Quan thầy của 60 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và sau Thánh Lễ 17g15 có giờ Chầu Mình Thánh do Ca Đoàn phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng