THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXVII  THƯỜNG NIÊN

02/10/2022

  1. Chúa Nhật 02/10 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Từ Thứ Hai 03/10 đến Thứ Bảy 08/10 giáo họ Đaminh Cẩm trực phụng vụ.
  3. Thứ Ba 04/10 Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Assisi  bổn mạng của ca đoàn Phanxicô và 16 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Kính mời các anh trong Giới Người Cha tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 tối Thứ Tư 05/10 để mừng lễ bổn mạng của Giới , Lễ Kính Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung được cử hành lúc 05g00 Thứ Năm 06/10, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và sau thánh lễ 17g15 cùng ngày có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Lão Thành phụ trách.
  5. Thứ Sáu đầu tháng 07/10, vào lúc 19g30 có Giờ Chầu Phạt Tạ Trái Tim Chúa do Ban Thường Vụ phụ trách.
  6. Thứ Bảy 08/10 vào lúc 17g15 lễ tôn vinh Đức Mẹ tại Núi Đá do liên giáo họ : Phaolô Bường, Anrê Trông, Giuse Khang cùng phụ trách.