Chính Tòa: Thông báo Số 46TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm C

  1. Từ thứ hai 26/8 đến thứ bảy 31/8 giáo họ Giuse Khang trực phụng vụ.
  2. Thứ ba 27/8 Lễ Nhớ Thánh Nữ Monica bổn mạng Giới Người Mẹ, ca đoàn Monica và 9 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ tư 28/8 Lễ Nhớ Thánh Augustnô bổn mạng của 15 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ năm 29/8 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do hội Legio phụ trách.
  5. Chúa Nhật 01/9 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiêu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người  đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 31/8.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng