THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

26/09/2021

  1. Thứ Hai 27/9, Lễ nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh mục. Quan thầy của 7 anh em. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  2. Thứ Tư 29/9, Lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael, Quan thầy của Ban kèn Tây GXCT và 93 giáo dân (Micae: 84; Gabriel: 06; Raphael: 03). Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  3. Thứ Sáu 01/10, Lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Quan Thầy của 313 chị em. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.