Chính Tòa: Thông báo Số 40TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm A

  1. Từ thứ hai 31/7 đến thứ bảy 05/8, Giáo họ Giuse Khang trực phụng vụ.
  2. Thứ hai 31/7 Lễ Nhớ Thánh Ignasio loyola linh mục quan thầy của 13 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ ba 01/8 Lễ Nhớ Thánh Anphôngsô quan thầy của 07 giáo dân.
  4. Giáo dân muốn đi La Vang dự lễ ngày 14/8 và 15/8, xin đăng ký và mua vé vào mỗi buổi chiều lúc 16g00 đến 18g00 từ ngày thứ tư 02/8/2017 tại trước Phòng Bác Ái Vinh Sơn (gặp Anh Ngọc Trật Tự)
  5. Thứ năm đầu tháng giáo xứ Chầu Thánh Thể vào lúc 19g30 do ban Phụng Vụ phụ trách, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  6. Thứ sáu 04/8 Lễ Nhớ Thánh Gioan Maria Vianê quan thầy của 01 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Chiều thứ sáu này, các ca đoàn của Giáo xứ Chính Tòa cùng hát Lễ Tạ ơn. Sau lễ sẽ có cuộc giao lưu giữa các Ca đoàn.
  7. Chúa nhật 06/8 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 thứ bảy 05/8.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng