THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
20/8/2023.

 1. Để chuẩn bị tâm tình mừng lễ bổn mạng của giáo họ, kính mời cộng đoàn giáo họ Giuse Viên tham dự Giờ Chầu Thánh Thể tại Nhà Nguyện vào lúc 19g30 tối Chúa Nhật 20/8. Lễ Kính Thánh Giuse Đặng Đình Viên, Linh mục, tử đạo, quan thầy của giáo họ được cử hành lúc 17g15 Thứ Hai 21/8. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
 2. Lúc 19g00 Chúa nhật 20/8: Khai mạc giải Thể thao trước tiền đường nhà thờ. Mời cộng đoàn tham dự để cổ vũ cho giải.
 3. Từ Thứ Hai 21/8 đến Thứ Bảy 26/8 Giáo họ Đaminh Khảm trực Phụng vụ.
 4. Bổn mạng trong tuần:
  – Thứ Tư 23/8. Thánh Rosa Lima, Quan thầy của 17 chị em
  – Thứ Năm 24/8: Lễ kính Thánh Batôlômêô , Quan thầy của 23 anh em.
  – Thứ Sáu 25/8: Thánh luy, Quan thầy của 07 anh em và Thánh Monica, Quan thầy của Giới Người Mẹ, Ca đoàn Monica và 11 Chị em.
  Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
 5. Thứ Năm 24/8, lúc 19g30. Giới Người Mẹ và Ca đoàn Monica tĩnh tâm để chuẩn bị mừng bổn mạng.
 6. Thứ Sáu 25/8:
  – Lúc 05g00: Thánh lễ mừng Bổn mạng Giới Người Mẹ.
  – Lúc 17g15: Thánh lễ mừng Bổn mạng Ca đoàn Monica.