Chính Tòa: Thông báo Số 35/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm B

  1. Vào lúc 08g00 Chúa Nhật 28/6, Thánh Lễ bế giảng năm học giáo lý 2014-2015. Trong thánh lễ sẽ có nghi thức tuyên hứa vào đời cho các em lớp 13 và phát thưởng cho các em học sinh Giáo lý xuất sắc. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  2. Thứ hai 29/6 Lễ Trọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ, quan thầy của các cha Nguyên Phó Xứ Phêrô Lê Hưng, Cha Phêrô Hoàng Gia Thành, Giới Trẻ, Ban Trật Tự và 631 giáo dân (328 Phêrô và 303 Phaolô), xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Từ thứ hai 29/6 đến thứ bảy 04/7, giáo họ Anrê Trông phụ trách trực phụng vụ.
  4. Thứ năm đầu tháng 02/7 giáo xứ Chầu Thánh Thể lúc 19g30 do BPV phụ trách.
  5. Thứ sáu 03/7 lễ kính Thánh Tôma Tông Đồ, giáo xứ có 48 giáo dân mang tên Thánh của ngài. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  6. Chúa Nhật, 05/7 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng Giáo Xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 04/7.
  7. Mời Ban Điều hành các giáo họ: Anrê Trông, Giuse Khang, Đaminh Khảm, Phaolô Lộc, Đaminh Cẩm và các anh chị đọc sách thánh đến nhà xứ nhận lịch phân công tháng 7.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng