Chính Tòa: Thông báo Số 34TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm A

 

  1. Chúa nhật 18/6/2017 Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, vào lúc 19g30 sau thánh lễ cuối cùng có Kiệu Mình Thánh Chúa, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự
  2. Từ thứ hai 19/6 đến thứ bảy 24/6, Giáo họ Augustinô Huy trực phụng vụ.
  3. Thứ năm 22/6 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do ban Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách.
  4. Thứ sáu 23/6/2017 vào lúc 05g00 sáng, Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục tại tiền đường nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  5. Thứ bảy 24/6/ lúc 05g sáng lễ trọng kính thánh Gioan Baotixita. Bổn mạng của các Cha nguyên phụ tá: Hồ Thái Sơn; Phan Đình Lượng và 205 giáo dân. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  6. Chiều thứ bảy 24/6/ 2017 kính mời toàn thể cộng đoàn giáo dân giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng tham dự thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê Su, bổn mạng giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng chúng ta vào lúc 17g00 tại tiền đường nhà thờ. Sau thánh lễ có liên hoan, văn nghệ và xổ số.
  7. Mời trưởng phó 12 giáo họ và các giới ban ngành đoàn thể đến văn phòng giáo xứ nhận thông báo bổ sung về lễ bổn mạng giáo xứ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng