Chính Tòa: Thông báo Số 33TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 8 Thường Niên – Chúa Ba Ngôi – Năm B

  1. Các Em học giáo lý lớp Xưng tội-Rước Lễ Lần Đầu và lớp Tuyên Xưng Đức Tin sẽ tham dự Thánh lễ 08g00’ Chúa nhật 27/5/2018 tại Nhà Nguyện ở tầng 3.

-Mời các Phụ huynh lớp Tuyên Xưng Đức Tin không đi họp tối 20/5, đến họp bổ sung vào Chúa Nhật 27/5/2018, lúc 19g30’ tại phòng C11. Các em lớp Tuyên Xưng Đức Tin chưa được khảo kinh, xin liên hệ với Cha phó Tùng.

-Lớp Xưng tội- Rước Lễ Lần Đầu vẫn học vào các Buổi Chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

-Lớp Tuyên Xưng Đức Tin học vào các Tối Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu.

-Chúa nhật 03/6/2018, các lớp Giáo lý thi Học kỳ 2. Riêng Lớp 9 sẽ thi vào Chúa nhật 10/6/2018.

   Xin Phụ Huynh nhắc nhở và tạo điều kiện cho các em các lớp nói trên được học và tham dự các Thánh lễ buổi chiều hằng ngày.

  1. Từ Thứ Hai 28/5 đến Thứ Bảy 02/6, Giáo họ Anê Thành trực Phụng vụ.
  2. Mời các giáo dân có vé đi hành hương Trà Kiệu có mặt tại sân Nhà Thờ lúc 06g00’ Thứ Năm 31/5. Xe sẽ khởi hành lúc 06g30’.
  3. Thứ Bảy 02/6/2018 Thánh lễ Mình và Máu Chúa Kitô sẽ được cử hành lúc 17g30’ tại Núi Đá Đức Mẹ do Đức Giám Mục chủ sự; Sau Thánh lễ sẽ rước Kiệu Mình Thánh Chúa vào Nhà Thờ và Chầu Thánh Thể theo các Phiên được phân công sau:

*Phiên 1: Từ 19g00’ đến 19g30’: Ban Thường Vụ phụ trách.

*Phiên 2: Từ 19g30’ đến 20g00’: Giáo họ Phaolô Bường, Anrê Trông, Giuse Khang, Đoàn Phan Sinh và Giới Trẻ cùng phụ trách.

*Phiên 3: Từ 20g00’ đến 20g30’: Giáo họ Phêrô Lựu, Micae Hy, Augustinô Huy, Ban Giáo Lý, Thăng Tiến Hôn Nhân, Bác Ái xã hội-Caritas cùng phụ trách.

*Phiên 4: Từ 20g30’ đến 21g00’: Giáo họ Anê Thành, Giuse Viên, Emmanuel Triệu, Giới Người Mẹ, Bác Ái Vinh Sơn cùng phụ trách.

*Phiên 5: Từ 21g00’ đến 21g30’: Giáo họ Đaminh Khảm, Phaolô Lộc, Đaminh Cẩm, Giới Người Cha, Legio Maria cùng phụ trách.

*Từ 21g30 đến 24g00Chầu riêng và Cha Quản xứ sẽ kết thúc Chầu vào lúc 24g00’

  1. Chúa nhật 03/6, sau Lễ Thiếu nhi có Rửa Tội cho Các Em; Xin nộp Giấy Giới Thiệu tại Văn Phòng Giáo Xứ; Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu đến Nhà Thờ tập Nghi Thức lúc 19g30’ Thứ Bảy 02/6.
  2. Ban Tổ Chức Từ Thiện Nhân Ái của Canada có chương trình mổ cho các trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch, đục lỗ tiểu tại Bệnh Viện Tâm Trí Phường Khuê Trung-Đà Nẵng. Các Trẻ em không phân biệt lương, giáo trong diện này, xin đăng ký với Ban Caritas của Giáo họ mình để tổng hợp danh sách gửi về Ban Tổ Chức Từ Thiện trên. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ trực tiếp với chị Matta Nguyễn Thị Minh Hương-Điện thoại: 0905123084. Chương trình này hoàn toàn miễn phí về khám và điều trị, có xe đưa đón tận nhà, đối với những người ở xa sẽ có chổ ăn ở và có quà mang về.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng