THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
02/7/2023

  1. Chúa Nhật 02/7 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Từ Thứ Hai 03/7 đến Thứ Bảy 08/7 giáo họ Augustino Huy trực Phụng Vụ.
  3. Thứ Hai 03/7, Lễ kính Thánh Tôma, Tông đồ.
  4. Thứ Năm đầu tháng 06/7 Giáo xứ Chầu Thánh Thể lúc 19g30 do ban Thường Vụ phụ trách.
  5. Thứ Sáu đầu tháng 07/7 kỷ niệm 10 năm qua đời của Đức Cha Phanxicô Xavie thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 17g15 tại Núi Đá Đức Mẹ do Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận chủ sự,  xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  6. Giáo hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lớp Giáo lý Hôn nhân tại Nhà thờ Thanh Đức vào lúc 19g30 Thứ Hai 10/7  ( thay vì  ngày 03/7). Vậy xin thông báo để các bạn có nhu cầu tiếp tục đăng ký sớm và theo học.