Chính Tòa: Thông báo Số 32TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B

  1. Thứ Bảy 19/5 vào lúc 20g00’ Giới Trẻ Phan Sinh có giờ Canh Thức Cầu Nguyện với Chúa Thánh Thần. Chúa Nhật 20/5 Ngày Bổn Mạng của Giới Trẻ Phan Sinh, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các em.
  2. Ban Giáo lý kính mời phụ huynh các em thuộc lớp 10 (Lớp Tuyên Xưng Đức Tin), lúc 19g30’ Chúa nhật 20/5/2018 đến Nhà Thờ họp bàn chuẩn bị lễ Tuyên Xưng Đức Tin. Tối Thứ Hai 21/5, lúc 19g00’, quý Cha sẽ dò kinh Lớp Tuyên Xưng Đức tin.
  3. Từ Thứ Hai 21/5 đến 26/5 Giáo họ Augustino trực Phụng vụ.
  4. Thứ Hai 21/5 lễ Nhớ Đức Maria Mẹ Hội Thánh, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự. Lúc 19g30’ kính mời giáo dân Giáo họ Micae Hy tham dự buổi tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ Bổn Mạng Giáo Họ. Lễ Kính Thánh Micae Hồ Đình Hy được cử hành lúc 17g30’ Thứ Ba 22/5. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  5. Thứ Năm 24/5 sau thánh lễ 17g30’ có giờ Chầu Mình Thánh do giới Lão Thành phụ trách.
  6. Thứ Bảy 26/5. Bế mạc Tháng Hoa. Kiệu Đức Mẹ lúc 16g30’. Sau đó Thánh lễ tại Núi Đá do ban Giáo lý phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  7. Các Giáo họ, Ban Ngành Đoàn Thể chưa gửi báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, xin gửi về Văn Phòng Giáo Xứ trong Tuần này để tổng hợp.
  8. Nhân dịp Năm Thánh Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, HĐGMVN có xuất bản cuốn sách ‘Hạnh Các Thánh tử Đạo VN’ giúp cho tín hữu dễ dàng học hỏi gương các ngài trong Năm thánh này. Xin đăng ký tại Văn Phòng Giáo xứ. Giá tiền: 50.000đ/ cuốn.
  9. Ngày 31/5 Giáo xứ có tổ chức hành hương Trà Kiệu, giáo dân muốn đi xin đăng ký với Anh Ngọc-Ban Trật Tự, từ ngày Thứ Bảy 19/5 vào lúc 16g00’- 18g00’, trước phòng Bác Ái Vinh Sơn.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng