Chính Tòa: Thông báo Số 31TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C

  1. Chúa nhật 26/5/2019, Thánh lễ lúc 08g00 sẽ có nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin cho 78 em. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  2. Từ Thứ hai 27/5 đến thứ bảy 01/6 giáo họ Anrê Trông trực phụng vụ .
  3. Thứ năm 30/5 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Trẻ phụ trách .
  4. Mời giáo dân có vé đi hành hương Trà Kiệu có mặt tai sân nhà thờ lúc 06g00 thứ sáu 31/5, 06g30 xe khởi hành và kính mời các Gia đình đi hành hương đến tại Tầng hầm Nhà Thờ chính Trà Kiệu lúc 09g00  cùng ngày để nghe Cha Augustinô Nguyễn Văn Dụ nói chuyện về Tông huấn: “ Niềm vui của Tình yêu” .
  5. Chúa Nhật  02/5 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu và sổ gia đình  tại văn phòng giáo xứ. Cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 01/5.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng