THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN
18/06/2023

  1. Chúa Nhật 18/06  vào lúc 08g00 Thánh lễ bế giảng niên học Giáo Lý 2022-2023 xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các em.
  2. Thứ Sáu 23/6 vào lúc 17g15 thánh lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan – Baotixita.
  3. Thứ Bảy 24/06 vào lúc 05g00 thánh lễ Trọng Kính Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả quan Thầy của 02 Cha Nguyên Phó xứ: Hồ Thái Sơn, Phan Đình Lượng và 219 anh em. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện ( chiều Thứ Bảy thánh lễ Chúa Nhật XII thường niên).