1. Chúa Nhật 06/6, vào lúc 19g30 trực tuyến Chầu Thánh Thể Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, Ban Thường Vụ phụ trách, Ca đoàn Monica hát lễ.
  2. Thứ Năm 10/6, sau Thánh lễ 17g00 có giờ Chầu Thánh Thể do Ban Bác ái xã hội-Caritas phụ trách.
  3. Thứ Sáu 11/6, Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, Bổn Mạng Giáo Phận, vào lúc 17g00 tại Nhà Thờ Chính Tòa, Đức Cha Giuse sẽ chủ sự Thánh Lễ trực tuyến Mừng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và bổn mạng Giáo Phận. Thánh lễ sẽ được trực tuyến trên các kênh của Giáo Phận. Xin cộng đoàn Giáo xứ hiệp thông tham dự.
  4. Thánh lễ kính Thánh Augustinô PHAN VIẾT HUY, Bổn mạng Giáo họ Augustinô HUY được cử hành lúc 5g00 sáng thứ Bảy ngày 12/6/2021. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  5. Chúa Nhật 13/6, Thánh Antôn Padova, Linh mục, Tiến sĩ Hội thánh, Bổn mạng của Cha Nguyên TĐD kiêm QX GX Chính Tòa Trần Văn Trường và 151 giáo dân; Thánh Augustinô Phan Viết Huy, tử đạo, Bổn mạng của Giáo họ Augustinô Huy. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.