THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

28/5/2022

 1. Từ Thứ Hai 23/5 đến Thứ Bảy 28/5 giáo họ Giuse Viên trực phụng vụ.
 2. Thứ Hai 23/5, lúc 17g15, Thánh Lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Việt Nam Micae Hồ Đình Hy, Quan Thầy của Giáo Họ Micae Hy. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
 3. Thứ Năm 26/5 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Hội Legio phụ trách.
 4. Thứ Bảy 29/5 vào lúc 16g30 rước kiệu tôn vinh Mẹ tại Núi Đá do Ban Giáo lý phụ trách.
 5. Theo lời kêu gọi của Cha Quản xứ Giáo xứ Ngọc Quang về việc quyên góp xây dựng nhà thờ Ngọc Quang trong giai đoạn hoàn thiện. Xin cộng đoàn rộng tay đóng góp vào các bì thư được gửi đến từng gia đình trong giáo xứ và vào ngày Chúa nhật VII Phục Sinh – Chúa Thăng Thiên sẽ là ngày nhận lại các bì thư trên qua hình thức bỏ vào các thùng được đặt trong nhà thờ.
 6. Giáo xứ có tổ chức cho giáo dân đi hành hương Trà Kiệu ngày 31/5, ai muốn đi xin đăng ký với anh Ngọc trật tự từ ngày Thứ Hai 23/5 vào lúc 16g – 18g trước phòng Bác Ái Vinh Sơn.
 7. Đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu sẽ được tổ chức từ ngày 30 đến ngày 31/5/2022.Chương trình tổng quát như sau:
  • Thứ Hai 30/5 tại quảng trường TTTM Trà Kiệu
   • 17g00: Khai mạc
   • 20g00: Kiệu và Chầu Thánh Thể
  • Thứ Ba 31/5:
   • 04g45: Thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ
   • Buổi sáng: Chầu Thánh Thể tại nhà thờ Núi và bí tích Hòa giải
   • 14g00: Cung nghinh và Kiệu Đức Mẹ từ nhà thờ giáo xứ – Thánh lễ bế mạc tại quảng trường TTTM.
 8. Trong tinh thần chuẩn bị cho lễ bổn mạng Đa Minh Xaviô sắp tới Ban Lễ Sinh giáo xứ mời gọi các thiếu niên nam tuổi từ 8 đến 12 muốn tham gia vào Ban Lễ Sinh, xin liên hệ với quý cha Quản Xứ và Phó Xứ từ nay cho đến hết Tháng Năm. Xin quý phụ huynh và các em thiếu niên quan tâm.