Chính Tòa: Thông báo Số 25TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C

  1. Chúa nhật 14/4 Lễ Lá Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa, lễ sáng làm Phép và Kiệu Lá lúc 05g00 & 10g00, buổi chiều Làm Phép và Kiệu Lá lúc 14g45 do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự. Các thánh lễ còn lại như thường lệ.
  2. Vào lúc 19g30 các tối Chúa nhật (14/4), thứ hai (15/4) và Thứ ba (16/4) có Than Kinh Lễ Đèn. Mời Cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  3. Thứ hai 15/4 đến thứ tư 17/4 giáo họ Micae Hy trực phụng vụ.
  4. Chương trình Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh 2019:

*Thứ năm Tuần Thánh(18/4):

    – 05g30 : Thánh lễ Làm Phép Dầu.

    -17g00: Thánh lễ Tiệc Ly. Sau Thánh lễ sẽ rước Chúa về Nhà Tạm (Hội Trường) các phiên Chầu Thánh Thể đến 24g.

*Thứ sáu Tuần Thánh(19/4): Buổi sáng không có Thánh Lễ, buổi chiều lúc 16g00 Gẫm Đàng Thánh Giá Trọng Thể, sau đó là Nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của  Chúa. Sau Nghi thức là Hôn Kính Thánh Giá trong Nhà Thờ.

*Thứ bảy Tuần Thánh (20/4):Buổi sáng không có thánh lễ, buổi chiều lúc 19g00: Canh Thức Vượt Qua (Thánh Lễ Vọng Phục Sinh)

*Chúa Nhật Phục Sinh (21/4):Các Thánh Lễ sáng 06g00, 08g00,10g00, buổi chiều chỉ có 01 thánh lễ lúc 17g00 tại tiển đường nhà thờ.

  • Chúa nhật 2 Phục sinh (28/4), kính Lòng Thương Xót Chúa. Buổi sáng có thánh lễ như thường lệ trong Nhà Thờ vào lúc 05g15, 08g00 và 10g00 (Tiếng Anh); buổi chiều chỉ có một thánh lễ lúc 15g00 do cha Tổng Đại Diện chủ sự.

Kính mời quý vị trong Hội đồng Mục vụ đến nhà xứ nhận phân công về Tháng Hoa.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng