Chính Tòa: Thông báo Số 23TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C

  1. Chúa nhật 07/4 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Từ thứ hai ngày 08/4 đến thứ Bảy ngày 13/4, giáo họ Phêrô Lựu trực phụng vụ.
  3. Kính mời giáo dân giáo họ Phê rô Lựu tham dự Giờ Chầu Thánh Thể lúc  19g30 tối thứ hai ngày 08/4 để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng của giáo họ. Lễ Kính Thánh Phê rô Lựu được cử hành lúc 04g45 thứ ba 09/4, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ năm 11/4 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Hội Bác Ái Vinh Sơn phụ trách.
  5. Thứ sáu ngày 12/4 vào lúc 19g00 phiên sám hối của giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng do Giới Trẻ phụ trách sắp xếp.
  6. Chúa nhật ngày 14/4 Lễ Lá Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa. Lễ sáng làm Phép và Kiệu Lá lúc 05g00, lễ chiều lúc 14g45 làm Phép và Kiệu Lá do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự, các thánh lễ còn lại như thường lệ.
  7. Chương trình Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh sẽ được niêm yết tại bảng thông báo, xin cộng đoàn theo dõi.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng