Chính Tòa: Thông báo Số 23TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật Phục Sinh – Năm C

  1. Từ thứ hai 28/03 đến thứ bảy 02/4: Giáo họ Phaolô Lộc phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ năm 31/3 sau thánh lễ 17g giáo xứ Chầu Thánh Thể do Giới Trẻ phụ trách.
  3. Chúa nhật 03/4 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tai văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 02/4.
  4. Chúa Nhật 03/4 Lễ Lòng Chúa Thương Xót, các Thánh Lễ sáng như thường lệ,buổi chiều chỉ có 01 Thánh Lễ lúc 17g00 tại Lễ Đài do Đức Cha Giuse Giám Quản Giáo Phận Đà Nẵng chủ sự.
  5. Giáo xứ tổ chức cho HĐMVGX chuyến đi tiễn Đức Cha Giuse nhận Giáo phận mới tại Lạng Sơn từ ngày 07/4 đến 10/4. Quý chức nào muốn đi xin đăng ký tại Văn phòng giáo xứ, hạn chót vào 17g00 thứ năm ngày 31/3 (chi tiết và lộ trình đi và về xin xem tại VPGX)

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng