THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

24/4/2022

  1. Chúa nhật II Phục sinh ( 24/4) Kính Lòng ChúaThương Xót: vào lúc 08g00 sẽ có 61 em lớp giáo lý được Xưng Tội Rước Lễ lần đầu . Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện, và các  Thánh lễ buổi sáng như thường lệ, buổi chiều chỉ có 1 Thánh lễ lúc 17g00 tại tiền đường Nhà Thờ.
  2. Thứ năm 28/4 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Lão Thành phụ trách.
  3. Thứ sáu 29/4 Lễ Nhớ Thánh Catarina bổn mạng của 232 chị em, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ bảy 30/4 vào lúc 17g15 khai mạc Tháng Hoa tại Núi Đá Đức Mẹ do Giới Người Cha và Người Mẹ phụ trách.
  5. Chúa nhật 01/5 sau thánh lễ Thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại nhà xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 30/4.
  6. Vào các Chúa Nhật 01/5, 08/5 và 15/5 trong các thánh lễ sẽ có học hỏi về hướng tới một giáo hội hiệp hành, xin công đoàn sốt sắng tham dự.