THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

17/04/2022

  1. Chúa Nhật 17/4 Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh. Buổi sáng có 03 Thánh Lễ, vào lúc 06g00; 08g00 ; 10g00. Buổi chiều chỉ có một Thánh lễ lúc 17g00 tại Tiền đường Nhà Thờ.
  2. Thứ năm 21/4 sau thánh lễ  17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Ban Giáo Lý phụ trách.
  3.  Chúa nhật 2 Phục sinh ( 24/4) Kính Lòng Thương Xót Chúa: Các Thánh lễ buổi sáng như thường lệ, buổi chiều chỉ có 1 Thánh lễ lúc 17g00 tại tiền đường Nhà Thờ.