THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A
26/03/2023

1.Thứ Năm 30/03 vào lúc 19g00 Phiên Sám Hối tại Giáo xứ Chính Tòa do Giới Người Cha phụ trách và hướng dẫn. Xin quý ông bà và anh chị em sắp xếp thời gian đi đúng giờ để dọn mình lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.

2.Thứ Sáu 31/03 Gẫm Đàng Thánh Giá lúc 19g30 do 02 giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang cùng phụ trách.

3. Chúa Nhật 02/04 vào lúc 05g30 Lễ Lá có nghi thức làm phép Lá Kiệu từ Núi Đá  vào nhà thờ, và lúc 09g00 có rửa tội cho các em nhỏ xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g00 Thứ Bảy 01/04.