Chính Tòa: Thông báo Số 18/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm B

  1. Từ thứ hai 16/3 cho đến chiều thứ bảy 21/3, Giáo họ GiuSe Viên phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ ba 17/3 vào lúc 19g30 kính mời Ban Điều hành các Giáo họ, Trưởng, Phó các Giới, Ban Ngành, Đoàn thể tham dự buổi họp tại Hội trường Giáo xứ để bàn các việc cần thiết. Thông báo này thay cho giấy mời, xin quý vị tham dự đông đủ.
  3. Thứ năm 19/3 lễ Thánh Giuse quan thầy của Đức Giám Mục Giáo phận, Cha cựu Phó xứ Giuse Nguyễn Thanh Sơn, Cha Giuse Lê Công Đức, Cha Giuse Nguyễn Văn Khang, Cha Giuse Trần Văn Việt, Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Thanh Tùng và 445 giáo dân. Thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 17g00. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ sáu 20/3 vào lúc 19g30 Gẫm Đàng Thánh Giá. Giới Người Mẹ và Hội Legio phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng