Chính Tòa: Thông báo Số 17TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm C

XIN CHA NHẮC TRƯỚC LỄ

Hôm nay Chúa Nhật I Mùa Chay 10/3/2019, ngày quyên góp cho ngân sách Giáo Phận. Xin cộng đoàn rộng tay đóng góp cho ngân sách Giáo phận-tài khóa 2019 tại các thùng quyên góp được đặt trong Nhà Thờ.

  1. Vào lúc 19g30 hôm nay Chúa Nhật 10/03/2019, kính mời giáo dân giáo họ Đaminh Cẩm tham dự buổi tĩnh tâm để chuẩn bị mừng lễ giáo họ mình. Lễ kính thánh Đaminh Cẩm được cử hành trọng thể lúc 17g15 thứ Hai 11/3/2019. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  2. Từ thứ Hai ngày 12/3 đến thứ Bảy ngày 16/03, giáo họ Giuse Khang trực phụng vụ.
  3. Thứ Năm 14/3, sau thánh lễ 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do Đoàn Phan Sinh phụ trách.
  4. Thứ Sáu 15/3 vào lúc 19g30 gẫm Đàng Thánh Giá do giáo họ Đaminh Cẩm và Phêrô Lựu cùng phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng