Chính Tòa: Thông báo Số 17/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm B

  1. Từ thứ hai 09/3 cho đến chiều thứ bảy 14/3, giáo họ Anê Thành phụ trách trực phụng vụ.
  2. Lớp dự bị hôn nhân của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lúc 19g30 tối thứ hai ngày 09/03 tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng. Xin lấy đơn và nộp đơn tại nhà sách Chính Tòa ĐN.
  3. Kính mời giáo dân giáo họ Đa Minh Cẩm tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 tối thứ ba ngày 10/ 3 để mừng lễ giáo họ mình. Lễ kính Thánh Đa Minh Cẩm được cử hành lúc 05g00 thứ tư 11/3. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Phiên sám hối của giáo xứ Chính Tòa sẽ bắt đầu lúc 19g tối thứ năm 12/3 tại nhà thờ Chính Tòa, giới Người Cha phụ trách sắp xếp. Xin mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  5. Thứ sáu tuần này, không có gẫm Đàng Thánh Giá ngoài trời. Thay vào đó là chương trình “24 Giờ Cho Chúa”.
  6. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô và của Giáo phận Đà Nẵng, Giáo xứ Chính Tòa sẽ cử hành chương trình “24 Giờ Cho Chúa”. Thời gian: từ 17g00 thứ sáu 13/3 đến 17g00 thứ bảy 14/3. Trong 24 giờ đó, sẽ cử hành Thánh lễ, chầu MTC, lãnh bí tích Hòa Giải, Đàng Thánh Giá, học hỏi sứ điệp MC…

Các giáo họ/đoàn thể/nhóm có thể đăng ký với Ban Phụng Vụ trước ngày thứ ba 10/3 về thời gian muốn phụ trách. Sau đó, tùy thực tế BPV sẽ sắp xếp chương trình cụ thể.

Xin anh chị em giáo dân sắp xếp thời gian để tham gia các giờ chầu (ít nhất là một giờ) hoặc lãnh bí tích Hòa Giải trong “24 Giờ Cho Chúa”. Vào ngày thứ năm tuần này, sẽ có chương trình chi tiết trên bảng thông báo hoặc website giáo xứ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng