THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
13/03/2022

  1. Thứ Năm 17/3 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do ban Phụ Huynh Giáo Lý phụ trách.
  2. Chương trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022 “Một Buổi Tối Với Chúa Giêsu” do Cha GB Phương Đình Toại MI thực hiện tại Nhà Thờ Chính Tòa vào 02 đêm thay vì 03 đêm như thông báo tuần trước, cụ thể sau:
    • Tổi thứ Tư 16/3/2022: chung cho mọi người.
    • Tối thứ Năm 17/3/2022: dành cho người trẻ và sinh viên.
    • Mời cộng đoàn dành một đêm tham dự để hâm nóng lại mối tình với Thầy Giêsu.
  3. Thứ Sáu 18/3, lúc 19g30, gẫm Đàng Thánh Giá do hai giáo họ Micae Hy và Augustinô Huy đồng phụ trách.
  4. Thứ Bảy 19/3 Lễ Trọng, Kính Thánh Giuse, Bổn mạng của Đức Cha Giuse Giám Mục giáo phận, Đức Cha Giuse nguyên giám mục Giáo phận, 30 Linh mục và 588 giáo dân. Thánh lễ trọng thể sẽ cử hành lúc 05g30 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng  do Đức Cha Giuse chủ sự, trong thánh lễ có truyền chức Phó Tế cho 02 thầy Phêrô Nguyễn Long và Gioan Boscô Vũ Sỹ Sơn , xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.