Chính Tòa: Thông báo Số 14TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm C

  1. Để chuẩn bị cho các em Xưng Tội & RLLĐ. Ban Giáo Lý kính mời Phụ huynh Khối Lớp Xưng tội & RLLĐ ( Lớp 4) đến tham dự buổi họp lúc 19g45 Chúa nhật 24/02/2019 tại Phòng C11.
  2. Từ thứ Hai ngày 25/02 đến thứ Bảy ngày 02/03, giáo họ Phaolô Bường trực  Phụng Vụ.
  3. Kính mời toàn thể các thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Chính Tòa về tại Nhà Nguyện Giáo xứ lúc 19g30 các ngày thứ Hai 25/02/2019; Thứ Ba 26/02/2019 và thứ Tư 27/02/2019 để tham dự 03 đêm Tĩnh huấn. Kính mong Quý Chức tham gia đông đủ.
  4. Thứ năm 28/02, sau Thánh Lễ chiều có Chầu Thánh Thể do Giới Trẻ phụ trách.
  5. Thứ Sáu đầu tháng ngày 01/3 vào lúc 19g30 có giờ Chầu Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu do Ban Thường Vụ phụ trách. Mời Cộng đoàn tham dự đông đủ.
  6. Chúa Nhật 03/3 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu và sổ gia đình  tại văn phòng giáo xứ. Cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 02/3.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng