GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG              

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ 

       Số 14/2014/TB/GXCT

 

THÔNG BÁO

 

V/v:   I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ

          II. TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH

          III. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: “KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA”

         

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH:

I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ (13/04/2014): “Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa”

v BUỔI SÁNG: 03 Thánh lễ:      – Lễ 05giờ15:    Giáo xứ phụ trách nghi thức kiệu lá,

                                                                  Giới Lão thành đọc sách thánh, dâng lễ, xin oi …

                                            – Lễ 08giờ00: Lễ Thiếu nhi.

                                             – Lễ 10giờ00: Tiếng Anh

v BUỔI CHIỀU: 03 Thánh lễ:    – Lễ 15giờ00: Giới Trẻ phụ trách.

                                           – Lễ 17giờ00: Giới Người cha phụ trách.

                                           – Lễ 18giờ30: Giới Người mẹ phụ trách.

 

NGHI THỨC KIỆU LÁ TRONG THÁNH LỄ SÁNG 05GIỜ15:

w 05giờ00: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): ổn định đoàn rước, đọc lời dẫn nghi thức kiệu lá và kinh khai mạc tại Núi Đức Mẹ lúc.

w Dẫn đầu đoàn kiệu là 03 giáo chức (mặc Quốc phục và có mặt lúc 04giờ30):  

      – Thánh Giá:        Ông Lưu (Gh. Phêrô Lựu)

      – Đèn hầu: Ông Hạ (Gh. Phêrô Lựu) – Ông Đạo (Gh. Emmanuel Triệu)

w Tiếp theo là các ông bà trong Ban Thường vụ, Ban Điều hành 12 Giáo họ (mời đi đủ), Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể (mời đi đủ) tham gia đoàn  kiệu: nam mặc áo sơ-mi trắng dài tay quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài và có mặt lúc 04giờ30)

w Ban Trật tự: sắp xếp thứ tự đoàn rước, giúp phân phối lá cho giáo dân và hướng dẫn đoàn rước kiệu lá vào nhà thờ sau nghi thức làm phép lá.

w Giới Người cha: phụ trách chiêng trống và sắp xếp ổn định ghế ngồi trong nhà thờ cho đoàn rước + ghế ngồi cho giáo dân bên trong và ngoài nhà thờ.

w Giới Lão thành: phụ trách đọc sách Thánh, dâng lễ và xin oi theo lịch phân công của Ban Phụng vụ.

 

II. TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH:

1. THAN KINH LỄ ĐÈN (thứ hai 14/04/2014, thứ ba 15/04/2014 và thứ tư 16/04/2014)

Thời gian: 19giờ30.

Trang phục: Nam mặc sơ-mi trắng dài tay quần sẩm, cà-vạt. Nữ mặc áo dài.

Chỗ ngồi: các ông bà than kinh xin ngồi 2 hàng ghế đầu bên dưới cửa hông giữa đi vào.

Lưu ý: sau mỗi 03 bài gẫm, chỉ đọc “01 Kinh Lạy Cha và 05 Kinh Kính Mừng”.

Diễn tiến: Ba người than kinh đứng sẵn (sau 2 chú giúp lễ), sau Kinh Kính Mừng thứ 4 thì tiến lên trước cung thánh, cùng bái với nhau, cùng quỳ xuống ghế và bắt đầu than…. Khi người thứ 3 than xong, tất cả cùng đứng, chờ chú giúp lễ tắt đèn xong thì cùng bái và đi về chỗ ngồi.

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG THAN KINH LỄ ĐÈN:

THỨ TỰ

LỄ ĐÈN I

Thứ hai (14/04/2014)

LỄ ĐÈN II

Thứ ba (15/04/2014)

LỄ ĐÈN III

Thứ tư (16/04/2014)

GẪM 01

Cha Quản xứ

Cha Phó Marcello

Ông Siêu  (Gh.Phaolô Bường)

GẪM 02

Ông Từ  (Gh.Giuse Khang)

Ông Tuấn (gh.Đ. Khảm)

Ông Bá (Gh.Giuse Khang)

GẪM 03

Ông Khuyên (Gh.Đ.Khảm)

Ông Trung (Gh.Pl. Bường)

Ông Đức (Gh.Phaolô Lộc)

GẪM 04

Bà Thủy (Gh.Aug. Huy)

Ông Tích  (Gh.Pl. Bường)

Bà Chi (Gh.AugustinôHuy)

GẪM 05

Ông Tùng  (Gh.G. Khang)

Ông Hùng (Gh.Giuse Viên)

Bà Hồng Loan  Gh.Anê Thành)

GẪM 06

Ông Lưu (Gh.Phêrô Lựu)

Bà Lưu (Gh.Đaminh Cẩm)

Ông Thành (Gh.AugustinôHuy)

GẪM 07

Ông Thái (Gh.E. Triệu)

Bà Oanh (Gh.Đ. Khảm)

Ông Tín  (Gh.Emmanuel Triệu)

GẪM 08

Bà Hoa (Gh.Phaolô Bường)

Bà Hà (Gh.AugustinôHuy)

Ông Cung (Gh.AugustinôHuy)

GẪM 09

Ô Lê Văn Bình(Gh.G. Viên)

Bà Khôi (Gh.Phaolô Lộc)

Bà Chánh (Gh.Emmanuel Triệu)

GẪM 10

B. Diệu Huyền (Gh.G Viên)

Ông Thanh (Gh.Anê Thành)

Ông Năm (Gh.Anrê Trông)

GẪM 11

Bà Nga  (Gh.Đ. Cẩm)

Bà Bích Dung(Gh.E.l Triệu)

Bà Ngọc Lan (Gh.PhaolôBường)

GẪM 12

Ông Nghĩa (Gh.MicaeHy)

Bà Vân (Gh.MicaeHy)

Bà Tâm (Gh.Phêrô Lựu)

GẪM 13

Ông Thạch (Gh.G.Khang)

Bà Gẫm (Gh.E. Triệu)

Ô. Ng. Văn Bình (Gh.G. Viên)

GẪM 14

Ông Nghiệp (Gh.P. Bường)

Ông Hoàng (Gh.E. Triệu)

Ông Trọng (Gh.MicaeHy)

GẪM 15

Bà Thu Huyền (Gh.P. Lựu)

Ông Phỉ (Gh.Phaolô Lộc)

Ông Hiệp (Gh.Giuse Viên)

THAN

“Thẩm Phán Kinh”

Bà Nhung (Gh.Mic. Hy)

“Thánh Giá Kinh”

Ông Tùng(Gh.G. Khang)

“Thánh Mẫu Thương Khó”

Cha Quản xứ

 

2. THỨ TƯ TUẦN THÁNH (16/04/2014):       

v BUỔI SÁNG:

– Ban Trật tự + Trợ táng: lắp ráp lễ đài trước sân Nhà thờ.

– Giới Người cha: lắp ghép + trải thảm bục lễ đài, sắp xếp ghế ngồi trên lễ đài và dưới sân tiền đường.

– Hội Legio + Ban Thăng tiến Hôn nhân + Phan Sinh + Giới Người mẹ: dọn vệ sinh các khu vực hành lang và chung quanh nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ làm phép Dầu.

 

3. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (17/04/2014):

v BUỔI SÁNG: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU LÚC 05GIỜ30 (tại Lễ đài)

      (Thánh lễ do Đức Giám Mục đồng tế cùng các Linh mục trong Giáo phận)

* Đoàn Quốc phục: yêu cầu Quý chức có mặt đông đủ trước 05giờ00 để kịp chuẩn bị Quốc phục tham gia đoàn rước.

– Thánh Giá: Ông Ly (Gh. Aug. Huy)

– Đèn hầu: Ô.Dũng (Gh. Pl. Bường) – Ô. Thành (Gh. Aug. Huy)

– Lọng hầu Thánh Giá: Ông Lưu (Gh. Phêrô Lựu)

– Lọng hầu Đức Giám Mục: Ông Năm (Gh. Anrê Trông)

– 03 lọng hầu rước Dầu Thánh về TGM cuối Thánh lễ:

                Ô. Kiểm (Gh. Emmanuel Triệu), Ô. Tuấn (Gh. Micae Hy), Ô. Hưởng (Gh. Anê Thành).

   w Quý chức còn lại tham gia đoàn Quốc phục:

     Ô.Luyến (Gh. ĐaminhKhảm), Ô. Tứ (Gh. Pl. Lộc), Ô. Đức (Gh. Pl. Lộc), Bà Lưu (Gh. ĐaminhCẩm),

Bà Huyền (Gh. Đaminh Cẩm), Ô. Hạ(Gh. Phêrô Lựu), Bà Hiền (Gh. Micae Hy), Ô. Thọ (Gh. Anê Thành), Ô. Bình (Gh. Giuse Viên), Ô. Tâm (Gh. Giuse Viên), Ô. Đạo (Gh. Emm. Triệu), Ông Trung (Gh. Pl. Bường), Ô. Hưng (Gh. Anrê Trông), Ô. Bá (Gh. Giuse Khang), Bà Mùi (Gh. Giuse Khang).

* Đoàn dâng lễ: do Cô Phương (Ban Phụng vụ) phụ trách hướng dẫn.

Dâng trầm hương: Ông Ly (Gh. Aug. Huy)            

Dâng Bánh Rượu: Ô. Bá (Gh. Giuse Khang) – Ô. Thọ (Gh. Anê Thành)

Dâng Dầu Thánh: – Ông Luyến (Gh. Đaminh Khảm): Dầu Dự Tòng OS (áo đỏ)

              – Ông Kiểm (Gh. Emma Triệu): Dầu Thánh SC (áo vàng)

              – Ông Trung (Gh.Pl.Bường): Dầu Kẻ Liệt OI (áo xanh lá cây)

               Tập dâng lễ: đúng 19giờ30 tối thứ tư 16/04/2014 tại lễ đài.

* Thừa Tác viên ngoại lệ cho rước lễ: xin mời tham dự đông đủ, để được Đức Giám Mục Giáo phận ban phép thi hành Tác vụ Thánh Thể trong năm 2014. Mời quý vị tham dự buổi tĩnh tâm lúc . . . . . . . . . . .  tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận.

* Ban Kèn hơi: tham gia đoàn rước từ Tòa Giám Mục như mọi năm.

* Giới Người cha: xin oi và sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ).

* Giới Trẻ: phối hợp cùng Giới Người cha sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ), phụ trách cầm dù khi rước lễ, và sau Thánh lễ Dầu xin liên hệ với Ông Bình (Hội Legio) theo số điện thoại 01224596721 để giúp trang hoàng Nhà Tạm tại Hội trường Giáo xứ.

* Ban Trật tự: phụ trách chiêng trống, giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.

* Các Ban ngành còn lại: Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

* SAU THÁNH LỄ DẦU:

– Giới Trẻ và Ông Bình (Legio): cùng phụ trách trang hoàng Nhà Tạm (xin thu dọn Nhà Tạm vào sáng thứ bảy 19/04/2014).

– Ban Trật tự + Trợ táng + Giới Người cha: tiếp tục công việc tại lễ đài.

 

v BUỔI CHIỀU: THÁNH LỄ TIỆC LY LÚC 17GIỜ00 (tại lễ đài):

* Kinh khai mạc, dẫn lễ & chuẩn bị lời nguyện tín hữu: Ông Ngọc(UV.PV)

* Đoàn rước ra lễ đài gồm có:

– Thánh Giá – Đèn hầu:

         Thánh Giá: Ông Trung (Gh.Pl.Bường)

         Đèn hầu: Ông Hưởng (Gh.AnêThành) – Ông Năm (Gh.AnrêTrông)

– 12 Giáo chức mặc Quốc phục trong nghi thức rửa chân: Ô.Luyến (Gh.ĐaminhKhảm), Ô.Tứ (Gh.Pl.Lộc),Ô.Lưu(Gh.PhêrôLựu),Ô.Tuấn(Gh.MicaeHy),Ô.Thành(Gh.Aug.Huy),Ô.Thọ (Gh.AThành)  Ô.Bình(Gh.GiuseViên),Ô.Đạo(Gh.Emma.Triệu),Ô.Dũng(Gh.Pl.Bường), Ô.Hưng (Gh.AnrêTrông), Ô. Năm (Gh. AnrêTrông),  Ô.Bá (Gh.GiuseKhang).

– Các Giáo chức còn lại mặc Quốc phục tham gia đoàn rước:

Ô.Đức(Gh.Pl.Lộc), Bà Lưu(Gh.ĐaminhCẩm), Bà Huyền (Gh.ĐaminhCẩm), Ô. Hạ (Gh.PhêrôLựu), Bà Hiền (Gh.MicaeHy), Ô. Ly (Gh.Aug.Huy), Ô. Tâm (Gh.GiuseViên), Ô. Kiểm (Gh.Emmanuel Triệu), Bà Mùi(Gh.Giuse Khang).

  – Các Thừa Tác viên ngoại lệ cho rước lễ.

w Xin lưu ý: Quý chức tham gia đoàn rước có mặt sớm trước 16h30 để kịp chuẩn bị, nếu bận việc đột xuất không thể tham dự được, các Giáo họ trưởng và phó có thể tự thay thế trong nghi thức rửa chân.

* Ban Lễ sinh: sắp xếp 12 ghế ngồi trên lễ đài (trong nghi thức rửa chân).

* Đọc Sách Thánh:   ( Xem bảng phân công phụng vụ)

* Đọc Lời nguyện Tín hữu: Ô. Giuse Đỗ Văn Lưu

* Chuẩn bị Lời nguyện Tín hữu: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ)

* Dâng Lễ: Gh. Giuse Viên

* Hát Lễ:  ca đoàn Mẹ Lên Trời

* Giới Người cha: xin oi và sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ).

* Giới Trẻ: phối hợp cùng Giới Người cha sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ),  phụ trách cầm dù khi rước lễ.

* Ban Trật tự: phụ trách chiêng trống, giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.

* Ông Thái (BTV): chuẩn bị sẵn nến cho 24 vị mặc áo thụng và 15 Thừa Tác viên ngoại lệ để theo Quý Cha rước kiệu Chúa về Nhà Tạm.                                   

* Các Ban ngành còn lại: Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

v BUỔI TỐI: CÁC PHIÊN CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA (sau Thánh lễ Tiệc Ly):

* Phiên 1: từ sau Thánh lễ đến 18giờ55: Ban Phụng vụ phụ trách chuẩn bị để khi rước Mình Thánh Chúa vào Nhà Tạm là bắt đầu chầu ngay.

* Phiên 2: từ 19g00 đến 19g55: Giới Trẻ phụ trách.

* Phiên 3: từ 20g00 đến 20g55: Giới Người cha phụ trách.

* Phiên 4: từ 21g00 đến 21g55: Giới Người mẹ phụ trách.

* Phiên 5: từ 22g00 đến 22g55: Huynh Đệ Đoàn Phan sinh phụ trách.

* Phiên 6: từ 23g00 đến 24g00: Hội Legiô phụ trách.

      Xin lưu ý: có các mẫu Chầu Thánh Thể đã được in sẵn.

 

4. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (18/04/2014):

v BUỔI SÁNG: không có Thánh lễ.

* Chầu Mình Thánh Chúa riêng hoặc theo đoàn thể.

* Giới Người cha: trang hoàng 14 Chặng Đàng Thánh Giá chung quanh Nhà thờ (xin tháo xuống sau khi kết thúc).

 

   v BUỔI CHIỀU: ĐÀNG THÁNH GIÁ VÀ NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM:

 w GẪM ĐÀNG THÁNH GIÁ (16giờ00):

     * 15giờ30: Ông Ngọc (Ban Giáo lý) phụ trách hướng dẫn cộng đoàn sắp xếp đội hình tại Núi Đức Mẹ và bắt kinh khai mạc.

* Đoàn Quốc phục: yêu cầu Quý chức có mặt đông đủ trước 15giờ00 để kịp chuẩn bị Quốc phục – sắp xếp đội hình gẫm Đàng Thánh Giá.

* Thánh Giá: Ông Luyến (Gh.ĐaminhKhảm)

* Đèn hầu: Ông Tuấn (Gh.MicaeHy) – Ông Kiểm (Gh.Emma.Triệu)

*và các ÔB. Ô. Tứ (Gh.Pl.Lộc), Ô. Đức (Gh.Pl.Lộc), Bà Lưu (Gh.Đaminh Cẩm), Bà Huyền (Gh.Đaminh Cẩm), Ô.Lưu (Gh.PhêrôLựu), Ô. Hạ (Gh.PhêrôLựu), Bà Hiền (Gh.MicaeHy),Ô. Thành(Gh.Aug.Huy),Ô. Ly(Gh.Aug.Huy),Ô. Thọ (Gh.AnêThành), Ô.Hưởng (Gh.AnêThành), Ô.Bình (Gh.GiuseViên), Ô.Tâm (Gh.GiuseViên), Ô.Đạo (Gh.E.Triệu), Ô.Dũng (Gh.Pl.Bường), Ô.Trung (Gh.Pl.Bường), Ô.Hưng (Gh.ATrông), Ô.Năm (Gh.AnrêTrông),Ô.Bá(Gh.Giuse Khang), Bà Mùi (Gh.Giuse Khang).

* Ban Giáo lý: phụ trách bài suy niệm, cắt cử người đọc & bắt hát cộng đồng.

* Ban Trật tự và Giới Người cha: phụ trách trật tự.

 

w NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA (17giờ00)

* Kinh khai mạc và dẫn Nghi thức: Ô. Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

* Đoàn Quốc phục lưu ý: kết thúc chặng thứ 11: 24 vị trong đội hình Quốc phục gẫm Đàng Thánh Giá vào sân Tòa Giám Mục rước đoàn đồng tế ra lễ đài. Sau nghi thức tưởng niệm sẽ tiếp tục các chặng còn lại. 

* Đọc Sách Thánh: ( Xem bảng phân công phụng vụ)

* Lời nguyện:  ( Xem bảng phân công phụng vụ)

* Hát Lễ:     ca đoàn Cecilia

* Giới Người cha: xin oi và sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau nghi thức).

* Giới Trẻ: phối hợp cùng Giới Người cha sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau nghi thức), phụ trách cầm dù khi rước lễ.

* Ban Trật tự: phụ trách giữ xe và trật tự trong nghi thức.

Ban Trật tự lưu ý: việc hôn kính Thánh Giá trong lúc đang cử hành nghi thức chỉ dành cho Quý chức trong Ban Thường vụ và Trưởng phó 12 Giáo họ).

* Ban Lễ sinh: phụ trách trang trí bục để hôn kính Thánh Giá.

* Ban ngành còn lại: Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

 

5. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (19/04/2014):

v BUỔI SÁNG: không có Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục hôn kính Thánh Giá.

* Để chuẩn bị cho Đại lễ mừng Chúa Phục Sinh, trong buổi sáng hôm nay:

– Hội Legio + Ban Thăng tiến Hôn nhân và Đoàn Phan Sinh: tổng vệ sinh các khu vực hành lang và chung quanh nhà thờ.

– Giới Người mẹ: tổng vệ sinh bên trong nhà thờ.

– Giới Người cha: dựng phông Chúa Phục Sinh bên trong Nhà thờ.

v BUỔI TỐI: THÁNH LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH (19giờ00):

w Kinh khai mạc + Dẫn lễ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ)

w Đoàn Quốc phục: yêu cầu có mặt trước 18giờ20 để kịp chuẩn bị Quốc phục và tập trung tại Tòa Giám Mục để rước Đoàn chủ tế ra lễ đài.

            – Thánh Giá:  Ông Tuấn (Gh.Đaminh Khảm)

         – Đèn hầu: Ông Hạ (Gh.Phêrô Lựu) – Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu)

            – Lọng hầu Thánh Giá: Ông Lưu (Gh.Phêrô Lựu)

            – Lọng hầu chủ tế: Ông Tuấn (Gh.Micae Hy)

Ô. Luyến (Gh.ĐaminhKhảm), Ô. Tứ (Gh.Pl.Lộc), Ô. Đức (Gh.Pl.Lộc),

Bà Lưu (Gh.Đaminh Cẩm), Bà Huyền (Gh.Đaminh Cẩm),

Bà Hiền (Gh.Micae Hy), Ô.Thành (Gh.Aug.Huy), Ô.Ly (Gh.Aug.Huy),

Ô.Thọ(Gh.AnêThành),Ô.Hưởng(Gh.AnêThành),Ô.Bình(Gh.GiuseViên),

Ô.Tâm(Gh.GiuseViên),Ô.Quang(Gh.Ema.Triệu),Ô.Dũng(Gh.Pl.Bường),

Ô.Trung(Gh.Pl.Bường),Ô.Hưng(Gh.AnrêTrông),Ô.Năm(Gh.AnrêTrông),

Ông Bá (Gh.Giuse Khang), Bà Mùi (Gh.Giuse Khang).

*Đoàn Quốc phục lưu ý: – Khi rước Đoàn Chủ tế ra làm phép nến Phục sinh, cả đoàn Quốc phục cùng đi (mang theo nến) nhưng không cầm Thánh Giá + Đèn hầu.

– Khi rước về thì có Thánh Giá + Đèn hầu.

 

w Phụng vụ Thánh lễ:

         – Dẫn lễ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ)

         – Đọc Sách Thánh:   xem bảng phân công phụng vụ

         – Đọc Lời nguyện Tín hữu: Bà Lưu ( Đa Minh Cẩm)

Dâng lễ:  – Dâng hương, Bánh rượu :   Liên giáo họ Đ. Khảm, Aug. Huy, Pl. Bường      

    – Hoa nến: Tân tòng (Cô Phương liên hệ Bà Hoa Gh.Pl.Bường)

   Tập dâng lễ: 19giờ30 tối thứ sáu 18/04/2014 tại lễ đài.

     – Hát Lễ: Ca đoàn hiệp nhất.

 

w Ông Thái (BTV): chuẩn bị nến cho BTV, Trưởng phó 12 Giáo họ và 15 Thừa Tác viên Thánh Thể.

w Ban Kèn hơi: tham gia trong đoàn rước như mọi năm. Trong Thánh lễ, chỉ trổi nhạc sau Kinh Vinh Danh, trong lúc rước lễ và cuối lễ.

w Giới Người cha: xin oi và sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ).

w Giới Trẻ: phối hợp cùng Giới Người cha sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ),  phụ trách cầm dù khi rước lễ.

w Ban Thăng tiến Hôn nhân: sau Thánh lễ đêm, dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ để chuẩn bị cho các Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh.

w Ban Trật tự và Giới Người cha: phụ trách trật tự, giúp ổn định chổ ngồi cho những cụ già và người tàn tật.

w Ban Trật tự: phụ trách bệ và lò đốt lửa Phục Sinh.

w Các Ban ngành còn lại: Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

 

6. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (20/04/2014):

v BUỔI SÁNG:- Thánh lễ 05giờ15 do Giới Lão thành phụ trách (trong Nhà thờ)

                               ( Ca đoàn Cecilia hát lễ)

                               – Thánh lễ 08giờ00 do Ban Giáo lý phụ trách (trong Nhà thờ)

                               – Thánh lễ 10giờ00: tiếng Anh (trong Nhà thờ)

 

v BUỔI CHIỀU:chỉ có 01 Thánh lễ lúc 17giờ00 tại lễ đài doGiáo xứ phụ trách.

* Kinh khai mạc, dẫn lễ & chuẩn bị lời nguyện tín hữu: Ông Ngọc(UV.PV)

* Đoàn rước ra lễ đài gồm có:

   – Thánh Giá: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

   – Đèn hầu: Ông Bá (Gh.Giuse Khang) – Ông Thọ (Gh.Anê Thành)

   – Lọng hầu: Ô. Hưởng (Gh.Anê Thành) – Ông Quang (Gh.Emmanuel Triệu)

   – Và các Ông Bà: Ô.Tuấn (Gh.ĐaminhKhảm), Ô. Tứ (Gh.Pl.Lộc), Ô. Đức (Gh.Pl.Lộc), Bà Lưu (Gh.Đaminh Cẩm), Bà Huyền (Gh.Đaminh Cẩm), Ô.Lưu (Gh.PhêrôLựu), Ô. Hạ (Gh.Phêrô Lựu), Ô.Tuấn (Gh.Micae Hy), Bà Hiền (Gh.MicaeHy), Ô.Thành (Gh.Aug.Huy), Ô.Ly (Gh.Aug.Huy), Ô.Bình(Gh.GiuseViên),Ô.Tâm(Gh.GiuseViên),Ô.Đạo (Gh.Emma.Triệu), Ô.Dũng (Gh.Pl.Bường), Ô.Trung (Gh.Pl.Bường), Ô.Hưng(Gh.AnrêTrông),Ông Năm (Gh.Anrê Trông), Bà Mùi (Gh.Giuse Khang).       (Nam mặc sơ-mi trắng quần sẩm cà-vạt.   Nữ mặc áo dài)

  – Kính mời Quý chức trong Ban Thường vụ, Đại diện các Giới – Ban ngành – Đoàn thể (mời đi đủ) tham gia đoàn rước.

  – Các Thừa Tác viên ngoại lệ cho rước lễ.

    Lưu ý: xin có mặt sớm tại Văn phòng Giáo xứ  trước 16h30 để kịp chuẩn bị.

  

* Đọc Sách Thánh:         xem bảng phân công phụng vụ

* Đọc Lời nguyện Tín hữu:

* Dâng lễ: do Cô Phương (Ban Phụng vụ) chọn người và ấn định ngày giờ tập.

* Hát Lễ: Ca đoàn hiệp nhất.

* Giới Người cha: xin oi và sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ).

* Giới Trẻ: phối hợp cùng Giới Người cha sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ),  phụ trách cầm dù khi rước lễ.

* Ban Trật tự: phụ trách chiêng trống, giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.   

* Các Ban ngành còn lại: Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

 

SÁNG THỨ HAI 21/04/2014: các Giới – Hội đoàn phân công dọn vệ sinh:

w Hội Legio + Ban Thăng tiến Hôn nhân và Đoàn Phan Sinh: tổng vệ sinh khu vực chung quanh nhà thờ.

w Giới Người mẹ: tổng vệ sinh trong nhà thờ và hành lang quanh nhà thờ.

 

III. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH (27/04/2014):  “KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA”

v BUỔI SÁNG:có 03 Thánh lễ: 05giờ15, 08giờ00, 10giờ00 như thường lệ.

 

v BUỔI CHIỀU:chỉ có 01 Thánh lễ lúc 17giờ00 do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự tại Lễ đài do Giáo xứ phụ trách, có đoàn rước Thánh Giá – Đèn hầu.

* Kinh khai mạc, dẫn lễ & chuẩn bị lời nguyện tín hữu: Ông Ngọc(UV.PV)

* Đoàn rước ra lễ đài gồm có:

   – Thánh Giá: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm) (áo thụng khăn đóng)

   – Đèn hầu: Ông Bá (Gh.Giuse Khang) – Ông Thọ (Gh.Anê Thành) (áo thụng khăn đóng)

   – Lọng hầu: Ô. Hưởng (Gh.Anê Thành) – Ông Quang (Gh.E. Triệu) (áo thụng khăn đóng)

   – Và các Ông Bà: Ô. Tứ (Gh.Pl.Lộc), Ô. Đức (Gh.Pl.Lộc), Bà Lưu (Gh.Đaminh Cẩm), Bà Huyền(Gh.Đ.Cẩm),Ô.Lưu(Gh.PhêrôLựu),Ô.HạGh.P. Lựu), Ô.Tuấn (Gh.MicaeHy), Bà Hiền (Gh.MicaeHy), Ô.Thành (Gh.Aug.Huy), Ô.Ly (Gh.Aug.Huy), Ô.Bình (Gh.Giuse Viên),Ô.Tâm(Gh.GiuseViên), Ô.Đạo (Gh.Emm.Triệu), Ô.Dũng (Gh.Pl.Bường),  Ô.Trung (Gh.Pl.Bường), Ô.Hưng (Gh.AnrêTrông), Ông Năm (Gh.Anrê Trông), Bà Mùi (Gh.Giuse Khang). (Nam mặc sơ-mi trắng quần sẩm cà-vạt.         Nữ mặc áo dài)

– Kính mời Quý chức trong Ban Thường vụ, Đại diện các Giới – Ban ngành – Đoàn thể (mời đi đủ) tham gia đoàn rước.

– Các Thừa Tác viên Thánh Thể.

Lưu ý: xin có mặt sớm tại Văn phòng Giáo xứ  trước 16h30 để kịp chuẩn bị.  

* Đọc Sách Thánh:      Bài I, II

* Đọc Lời nguyện Tín hữu: Nhóm Lòng Thương Xót Giáo xứ . . .          

   ( Ông GB. Vĩnh Cung phụ trách bố trí người từ các giáo xứ khác về dự đọc sách và Lời nguyện)

* Dâng lễ: do Cô Phương (Ban Phụng vụ) chọn người và ấn định ngày giờ tập.

*Giới Người cha: Xin oi và sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ).

* Giới Trẻ: phối hợp cùng Giới Người cha sắp xếp ghế ngồi trên + dưới lễ đài (xin thu dọn sau Thánh lễ),  phụ trách cầm dù khi rước lễ.

* Ban Trật tự: phụ trách chiêng trống, giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.

* Các Ban ngành còn lại: Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

SÁNG THỨ HAI 28/04/2014:

w Ban Trật tự + Trợ táng + Giới Người cha: tập trung để thu dọn lễ đài.

w Hội Legio + Ban Thăng tiến Hôn nhân và Đoàn Phan Sinh: tổng vệ sinh các khu vực quanh nhà thờ.

w Giới Người mẹ: tổng vệ sinh trong nhà thờ và hành lang quanh nhà thờ.

 

Xin cám ơn mọi thiện chí cùng những hy sinh đóng góp của toàn thể Quý vị !

                                                                                Đà Nẵng, ngày 02 tháng 04  năm 2014

                  KHÁN                                                        TM/HĐMV Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng

      Cha Quản xứ                                                                               Trưởng ban

 

  Phaolô Maria Trần Quốc Việt                                                   Phêrô Nguyễn Văn Siêu