Chính Tòa: Thông báo Số 13TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm B

  1. Chúa Nhật 04/02 sau Lễ Thiếu Nhi có Rửa Tội cho Các Em Nhỏ.
  2. Từ Thứ Hai 05/02 đến Thứ Bảy 10/02 Giáo Họ Đaminh Cẩm trực Phụng vụ.
  3. Thứ Hai 05/02 Lễ Nhớ Thánh Agata, Trinh Nữ-Tử Đạo, Quan Thầy của 21 Giáo dân. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ Năm 08/02 (23 Tháng Chạp), lúc 19g30’ Giờ Chầu Phạt Tạ Cuối Năm do Ban Thường Vụ phụ trách. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  5. Thứ Bảy 10/02 (25 Tháng Chạp), lúc 17g00’ Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm sẽ được cử hành tại Núi Đá Đức Mẹ. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  6. Xin Cộng đoàn lưu ý điều chỉnh lại việc chúc bình an trong thánh lễ:

-Khi chủ tế xướng: “Bình an của Chúa ở cùng Anh Chị Em”. Cộng đoàn cúi đầu chúc bình an cho Chủ tế và đáp: “Và ở cùng Cha”

-Khi chủ tế xướng: “Anh Chị Em hãy chúc bình an cho nhau” Cộng đoàn quay sang chúc bình an cho nhau, không chúc bình an cho Chủ tế nữa.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng