Chính Tòa: Thông báo Số 12TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm C

1. Chúa nhật 24/01/2016 lễ Thánh Phanxicô Salêsiô, Quan Thầy của Cha Phụ Tá Lê Văn La Vinh. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

2. Từ thứ hai 25/01/2016 – thứ bảy 30/01/2016 GH Micae Hy phụ trách trực phụng vụ.

3. Thứ hai 25/01/2016 lễ Thánh Phaolô trở lại quan thầy Dòng Thánh Phaolô, Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, Cha Tổng Đại Diện kiêm Quản Xứ, Cha nguyên Phó xứ Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn và một số giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

4. Thứ năm 28/1 sau thánh lễ 17g có giờ Chầu Mình Thánh do Hội Bác Ái Vinh Sơn phụ trách.

5. Thông báo về các Thánh Lễ trong dịp tết Bính Thân và Mùa Chay 2016 xin cộng đoàn xem trên bảng niêm yết.

6. Kính mời ban điều hành các Giáo Họ, các Giới Ban Ngành Đoàn Thể đến nhà xứ nhận thông báo về chương trình lễ sắp đến.

7. Mời các em học sinh đã thi đậu đại học, cao đẳng năm 2015- 2016 xin nộp giấy báo trúng tuyển tại văn giáo xứ từ ngày 23-29/01/2016.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng