Chính Tòa: Thông báo Số 10TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm C

  1. Từ thứ Hai ngày 28/01 đến thứ Bảy ngày 02/02, giáo họ Augustinô Huy trực  Phụng Vụ.
  2. Thứ Năm ngày 31/01 lễ Nhớ Thánh Gioan Bốt-cô, quan thầy của 02 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, và sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Ban Bảo Trợ Học Sinh phụ trách.
  3. Thứ Sáu ngày 01/02 vào lúc 19g30 có giờ Chầu Tạ Ơn cuối năm do Ban Thường Vụ phụ trách.
  4. Thứ Bảy ngày 02/02 lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh, thánh lễ được cử hành lúc 5g00 sáng, xin cộng đoàn mang theo nến để làm phép. Buổi chiều cùng ngày, lúc 17g15, Thánh lễ Tạ ơn cuối năm sẽ được cử hành tại Núi Đá Đức mẹ. Mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  5. Chúa Nhật ngày 03/02 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ; cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ Bảy ngày 02/02.
  6. Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thịnh, nguyên là Phó Xứ giáo xứ Chính Tòa chúng ta, nay làm quản xứ giáo xứ Thánh Giuse Lao Công tại quận Sơn Trà, hiện đang xây dựng nhà thờ. Giáo xứ chúng ta dành một ngày Chúa Nhật 10/02 tức Mồng 6 Tết, để quyên góp giúp xây dựng nhà thờ Thánh Giuse Lao Công. Trong tinh thần Giáo Hội hiệp thông, xin anh chị em rộng tay đóng góp khi tham dự các thánh lễ Chúa Nhật ngày 10/02.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng