Chính Tòa: Thông báo Số 08/TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C

  1. Chúa Nhật, ngày 03 tháng 01 năm 2016, lễ Chúa Hiển linh, ngày truyền thống của anh chị em Tân Tòng. Xin mời anh chị em Tân tòng từ năm 2010 đến 2015, đúng 08g00, về tại Tòa Giám Mục (156 Trần Phú) để dự buổi giao lưu.
  2. Chúa nhật 03/01 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  3. Từ thứ hai 04/01/2016 cho đến chiều thứ bảy 09/01/2016 giáo họ Phaolô lộc phụ trách trực phụng vụ.
  4. Mời các chị Giới Người Mẹ tham dự buổi họp thường kỳ lúc 19g30 tối thứ hai 04/01/2016.
  5. Thứ bảy 09/01/2016 vào lúc 8g0 sáng xin mời Ban điều hành các giáo họ, các giới ban ngành đoàn thể và các anh chị em có thời gian rảnh xin đến nhà thờ để tham gia việc tháo dỡ các vật liệu trang hoàng Đại lễ Giáng Sinh.
  6. Mời BĐH các Giáo họ Phaolô Lộc, Đaminh Cẩm, Phêrô Lựu, Micae Hy và các anh chị đọc sách đến nhà xứ nhận lịch phân công phụng vụ tháng 01/2016.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng