THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
10/01/2021

  1. Từ thứ Hai 11/01 đến thứ Bảy 16/01/2021. Giáo họ Giuse Khang trực Phụng vụ.
  2. Thứ Tư 13/01/2021, vào lúc 19g30, Kính mời Giáo dân Giáo họ Đaminh Khảm về tại Nhà Nguyện Giáo xứ để Tĩnh Tâm chuẩn bị mừng Bổn mạng Giáo họ mình
  3. Thứ năm 14/01/2021, Vào lúc 17g15, Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm, Quan Thầy của Giáo họ, vì vậy không có Chầu Thánh Thể. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

4. Các khóa Giáo lý Dự Tòng và Giáo lý Hôn Nhân của giáo hạt Đà Nẵng năm 2021 sẽ được khai giảng trong tuần này, cụ thể như sau:
– Giáo lý Dự Tòng: Khai giảng vào thứ ba, ngày 12/01/2021 tại giáo xứ Hòa Cường
– Giáo lý Dự bị Hôn Nhân: Khai giảng vào thứ tư, 13/01/2021 tại giáo xứ Thanh Đức
Xin đến gặp cha quản xứ để nhận giấy giới thiệu và nộp tại nhà sách Khai Tâm.