THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH
07/01/2024

  1. Chúa Nhật 07/01 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho trẻ em.
  2. Thứ Hai 08/01 đến Thứ Bảy 13/01 giáo họ Triệu trực phụng vụ và Chầu Thánh Thể thứ Năm 11/01.
  3. Lớp giáo lý hôn nhân của Hạt Đà nẵng sẽ khai giảng lúc 19g30 Thứ Hai 08/01 tại giáo xứ Thanh Đức, Lớp Giáo lý Dự tòng sẽ khai giảng lúc 19g30 Thứ Ba 09/01 tại giáo xứ Chính Tòa. Xin lấy đơn và nộp tại nhà sách.
  4. Kính mời giáo dân GH Đaminh Khảm tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 Thứ Sáu 12/01. Lễ Kính thánh Đaminh Khảm cử hành lúc 05g00 Thứ Bảy 13/01.