1. Chúa Nhật 06/01/2019 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Kính mời các giáo họ, các ban ngành đoàn thể vào lúc 08g sáng thứ hai 07/01/2019 đến nhà thờ để tháo cất những vật dụng trang trí Giáng Sinh.
  3. Từ thứ hai 07/01 đến thứ bảy 12/01 giáo họ Đaminh Cẩm trực  Phụng vụ.
  4. Lớp Giáo lý Hôn  Nhân của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g15 tối thứ hai 07/01/2019.
  5. Thứ năm 10/01 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Thừa Tác Viên phụ trách.
  6. Kính mời toàn thể HĐMVGX, đúng vào lúc 19g30 tối thứ tư 09/01/2019,  đến Hội trường tham dự buổi tổng kết lượng giá việc tổ chức Đại Lễ Giáng sinh vừa qua ( thông báo thay cho giấy mời). Để chuẩn bị cho buổi họp lượng giá, Ban Điều hành các Giáo họ – Ban ngành – Đoàn thể đến nhận mẫu lượng giá tại Văn phòng Giáo xứ trong ngày Chúa nhật 06/01/2019 để ghi ý kiến đóng góp trước, xong nộp về Văn phòng Giáo xứ trước ngày thứ ba 08/01/2019 để Giáo xứ kịp tổng hợp.