Chính Tòa: Thông báo Số 05 TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A

  1. Kính mời quý ông bà có ngày cưới trong năm 1966 và 1991 đến hội trường giáo xứ dự họp bàn về lễ Kim Khánh và Ngân Khánh lúc 19g30 tối chúa nhật 18/12.
  2. Từ thứ hai 19/12 đến chiều thứ bảy 24/12 giáo họ Phêrô Lựu phụ trách trực phụng vụ.
  3. Phiên sám hối cuối cùng của giáo hạt Đà Nẵng tại nhà thờ Chính Tòa sẽ bắt đầu lúc 19g00 tối thứ tư 21/12 tại nhà thờ Chính Tòa, Giới Trẻ phụ trách sắp xếp.
  4. Thứ năm 22/12 sau thánh lễ 17g00 có giờ Chầu Mình Thánh do đoàn Phan Sinh phụ trách.
  5. Thứ bảy 24/12 Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh, buổi sáng thánh lễ 5g00 như thường lệ, buổi tối 20g00 Canh Thức, 21g00 Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh.
  6. Chúa Nhật 25/12: Đại Lễ Giáng Sinh: buổi sáng có 3 Thánh Lễ: 6g, 8g, 10g lễ tiếng Anh. Buổi chiều chỉ có 1 Thánh Lễ lúc 17g00 tại lễ đài, sau Thánh Lễ sẽ có hội chợ Ẩm Thực và hoan ca Giáng Sinh.
  7. Kể từ 17/12/2016 anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Thế Tứ sẽ đảm nhiệm Trưởng Ban Trình Chiếu màn hình trong nhà thờ. Mọi vấn đề có liên quan đến trình chiếu xin liên hệ với anh Tứ, đt: 0903535006 hoặc email: nttudanang@gmail.com
  8. Mời quý vị trong HĐMVGX chưa nhận thông báo về phân công Giáng Sinh xin đến nhà xứ nhận.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng