THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
03/12/2023

1. Chúa Nhật I Mùa Vọng 03/12:
– Thánh Phanxicô Xaviê, Quan thầy của các Cha nguyên phó xứ Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Ngọc Hiến, Cha phụ tá Lê Đông Nhật và 158 anh em.
– Kỷ niệm 16 năm ngày tấn phong Giám mục của Đức Cha Giuse, Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng (03/12/2007-03/12/2023).  Đức Cha Giuse sẽ cử hành thánh lễ lúc 18g00 cùng ngày.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
– Sau lễ thiếu nhi (08g00) có rửa tội cho các em nhỏ.

2. Từ thứ Hai 03/12 đến thứ Bảy 08/12, Giáo họ Phêrô Lựu  trực phụng vụ và phụ trách Chầu Thánh Thể thứ Năm 07/12.

3. Thứ Hai 04/12, Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Sinh viên Công giáo Chính Tòa. Thánh lễ được cử hành chiều cùng ngày

4. Thứ ba 05/12, vào lúc 19g30, tại Nhà nguyện (tầng 3). Giáo họ Giuse Nguyễn Duy Khang  tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn mừng Bổn mạng của giáo họ. Thánh lễ kính Thánh Tử đạo Giuse Khang được cử hành vào chiều  thứ Tư 06/12/2023. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

5. Lúc 19g00 thứ Ba 05/12, có Sám hối và Giảỉ tội cho các em thiếu nhi tại Nhà thờ. Xin quý vị phụ huynh nhắc nhở và đôn đốc các em đến tham dự buổi sảm hối trên.

6. Thứ năm, lúc 19g30, Chầu đầu tháng, do Ban BAXH-Caritas phụ trách

7. Thứ Sáu 08/12. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, kỷ niệm 36 năm ngày thụ phong Linh mục của Đức Cha Giuse, Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng. (08/12/1987-08/12/2023). Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

8. Lịch sám hối Mùa Vọng 2023-2024 của giáo hạt Đà Nẵng đã có trên các bảng thông báo. Xin cộng đoàn theo dõi để sắp xếp tham dự.