Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

       Kính thưa quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận,

       Theo dự kiến, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ truyền chức Phó tế cho các Thầy có tên dưới đây, vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 01 năm 2020, ngày kỷ niệm thành lập Giáo phận Đà Nẵng:

              01. Thầy Tôma PHẠM PHÚ CƯỜNG,
              Thuộc Giáo xứ Gia Phước, Giáo phận Đà Nẵng,
              Hiện đang thực tập mục vụ tại Giáo xứ Thanh Đức.

              02. Thầy Giuse NGUYỄN ĐÌNH THIÊN ÂN,
              Thuộc Giáo xứ Thanh Đức, Giáo phận Đà Nẵng,
              Hiện đang thực tập mục vụ tại Giáo xứ Hòa Khánh.

              03. Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN TRẦN VŨ ĐỨC
              Thuộc Giáo xứ Thanh Đức, Giáo phận Đà Nẵng,
              Hiện đang thực tập mục vụ tại Giáo xứ Tam Thành.

              04. Thầy Giuse NGUYỄN THANH TÙNG
              Thuộc Giáo xứ Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng,
              Hiện đang thực tập mục vụ tại Tòa Giám Mục.

       Chiếu theo Giáo Luật 1983, điều 1051/triệt 2, các ứng viên tiến chức phải được thông báo cho cộng đoàn Dân Chúa để điều tra trước khi lãnh nhận thánh chức. Chính vì thế, xin quý Cha quản xứ, quản nhiệm và các cộng đoàn dòng tu cho rao điều tra 03 tuần, trong các Thánh lễ Chúa Nhật : 15/12; 22/12 và 29/12 năm 2019.

       Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho quý Thầy; và nếu quý Thầy có điều gì ngăn trở cho việc lãnh nhận thánh chức Phó tế, thì buộc lương tâm, phải trình cho Đức Giám Mục Giáo Phận.

       Xin chân thành cám ơn quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2019
Văn phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo