GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ                 

        Số: 21 /2017/TB/GXCT

HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

 _DSC9071.JPG - 142.16 kb

V/v. PHÂN CÔNG TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2017

I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ

II. TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH

III. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: “KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT”

         

I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ (09/04/2017): “Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa”

Buổi sáng

Lễ 05g15

Giáo xứ: phụ trách nghi thức kiệu lá lúc 05g00.

Giới Lão Thành: phụ trách đọc sách thánh, dâng lễ, xin oi …

Lễ 08g00

Thiếu Nhi

Lễ 10g00

Tiếng Anh

Buổi chiều

Lễ 15g00

Giáo xứ: phụ trách nghi thức kiệu lá lúc 14g45.

Giới Trẻ: phụ trách đọc sách thánh, dâng lễ, xin oi …

Lễ 17g00

Giới Người Cha: phụ trách đọc sách thánh, dâng lễ, xin oi …

Lễ 18g30

Giới Người Mẹ: phụ trách đọc sách thánh, dâng lễ, xin oi …

 

Xin lưu ý: Sáng thứ bảy (08/04/2017): Giới Người Mẹ phân công thành viên đến Phòng Thánh giúp chuẩn bị lá cho các Thánh lễ.

 

1. NGHI THỨC LÀM PHÉP LÁ VÀ KIỆU LÁ TRONG THÁNH LỄ SÁNG 05g15:

w 05g00: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ) bắt đầu hướng dẫn nghi thức làm phép lá: kinh khai mạc và kiệu lá tại Núi Đức Mẹ.

w Dẫn đầu đoàn kiệu: là 03 giáo chức (mặc quốc phục và có mặt lúc 04g30)

– Thánh Giá: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

– Đèn hầu: Ông Thọ (Gh.Anê Thành) – Ông Bá (Gh.Giuse Khang)

w Tiếp theo: là các ông bà trong Ban Thường vụ, các ông bà Ủy viên HĐMVGX, Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể sắp xếp thời gian tham gia đoàn kiệu, có mặt lúc 04g30. (nam mặc áo sơ-mi trắng dài tay quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài)

w Giới Lão Thành: phụ trách đọc sách Thánh, dâng lễ và xin oi theo lịch phân công của Ban Phụng vụ.

w Giới Người Cha: phân công 02 thành viên phụ trách chiêng trống và ổn định ghế ngồi trong nhà thờ cho đoàn rước + ghế ngồi cho giáo dân bên trong và ngoài nhà thờ.

w Ban Trật tự: sắp xếp thứ tự đoàn rước, giúp phân phối lá cho giáo dân và hướng dẫn đoàn rước kiệu lá vào nhà thờ sau nghi thức làm phép lá.

 

2. NGHI THỨC LÀM PHÉP LÁ VÀ KIỆU LÁ TRONG THÁNH LỄ CHIỀU 15g00:

w 14g45: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ) bắt đầu hướng dẫn nghi thức làm phép lá, kinh khai mạc và kiệu lá tại Núi Đức Mẹ.

w Dẫn đầu đoàn kiệu: là 03 giáo chức (mặc quốc phục và có mặt lúc 14g15)

– Thánh Giá: Ông Lưu (Gh.Phêrô Lựu)

– Đèn hầu: Ông Thành (Gh.Augustinô Huy) – Ông Dũng (Gh.Phaolô Bường)

w Tiếp theo: là các ông bà trong Ban Thường vụ, các ông bà Ủy viên HĐMVGX, Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể sắp xếp thời gian tham gia đoàn kiệu, có mặt lúc 14g15. (nam mặc áo sơ-mi trắng dài tay quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài)

w Giới Trẻ: phụ trách đọc sách Thánh, dâng lễ và xin oi theo lịch phân công của Ban Phụng vụ.

w Giới Người Cha: tham gia đoàn kiệu lá, phụ trách chiêng trống và ổn định ghế ngồi trong nhà thờ cho đoàn rước + ghế ngồi cho giáo dân bên trong và ngoài nhà thờ.

w Ban Trật tự: sắp xếp thứ tự đoàn rước, giúp phân phối lá cho giáo dân và hướng dẫn đoàn rước kiệu lá vào nhà thờ sau nghi thức làm phép lá.

 

 

II. TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH:

  1. THAN KINH LỄ ĐÈN (Chúa nhật 09/04/2017, thứ hai 10/04/2017 và thứ ba 11/04/2017)

Thời gian: bắt đầu lúc 19g30.

Trang phục: Nam mặc sơ-mi trắng dài tay quần sẩm, cà-vạt. Nữ mặc áo dài.

 

BẢNG PHÂN CÔNG THAN KINH LỄ ĐÈN:

Thứ tự

LỄ ĐÈN I

Chúa nhật (09/04/2017)

LỄ ĐÈN II

Thứ hai (10/04/2017)

LỄ ĐÈN III

Thứ ba (11/04/2017)

Gẫm 01

Đức Cha Giuse

Cha Phó Phanxicô Salêsiô

Cha Phó Giuse Tùng

Gẫm 02

Ô. Dũng (Gh. Micae Hy)

Ô. Nghiệp (Phaolô Bường)

Thầy Phó tế Lập

Gẫm 03

Bà Thủy (Đaminh Cẩm)

Bà Hiền (Gh. Micae Hy)

Ô. Thanh (Gh.Anê Thành)

Gẫm 04

Ô. Từ (Gh.Giuse Khang)

Em Kim Ngọc (GLV)

Bà Loan (Giới Trẻ)

Gẫm 05

Ô. Nghĩa (Gh. Micae Hy)

Bà Đào (Gh. Đaminh Cẩm)

Bà Nhung (Gh. Micae Hy)

Gẫm 06

Em Thắng (Giáo Lý viên)

Bà Khôi (Gh.Phaolô Lộc)

Bà Chi (Augustinô Huy)

Gẫm 07

Bà Vân (Gh. Micae Hy)

Bà Thuyên (Augustinô Huy)

Em Đức Huy (Vào Đời)

Gẫm 08

Bà Thi (Emmanuel Triệu)

Bà Lan (Gh.Phaolô Bường)

Ô. Hiến (Gh.Anê Thành)

Gẫm 09

Em Nghĩa (Giáo Lý viên)

Bà Oanh (Đaminh Khảm)

Bà Gẫm (Emmanuel Triệu)

Gẫm 10

Ô. Thành (Augustinô Huy)

Ô Lưu (Gh. Phêrô Lựu)

Ô. Tín (Emmanuel Triệu)

Gẫm 11

Bà Diệu Huyền (Giuse Viên)

Em Hạ Vy (Vào Đời)

Ô. Bá (Gh.Giuse Khang)

Gẫm 12

Ông Thắng (Giới Trẻ)

Bà Tươi (Phaolô Bường)

Bà Liên (Gh.Giuse Khang)

Gẫm 13

Ô. Siêu (Phaolô Bường)

Bà Vân (Augustinô Huy)

Em Kim Trâm (Lớp 12)

Gẫm 14

Ô. Thái (Emmanuel Triệu)

Ô. Hùng (Gh.Giuse Viên)

Bà Hoa (Gh. Phaolô Bường)

Gẫm 15

Ô. Tuấn (Đaminh Khảm)

Ô. Trung (Phaolô Bường)

Ô. Hiệp (Gh.Giuse Viên)

Than

“Thẩm Phán Kinh”

Bà Thu Huyền (Phaolô Lộc)

“Thánh Giá Kinh”

Ô. Tùng (Gh.GiuseKhang)

“Thánh Mẫu Thương Khó”

Cha Quản xứ

 

* Quý ông bà than kinh lưu ý:

Đề nghị quý ông bà than kinh: ngồi đúng vị trí 02 hàng ghế đầu (từ hai cửa hông giữa vào nhà thờ).

– Sau mỗi 03 bài gẫm, chỉ đọc “ 01 Kinh Lạy Cha và 05 Kinh Kính Mừng”.

* Diễn tiến:

– Ba người than kinh ra đứng sẵn (sau 2 chú giúp lễ),

– Sau Kinh Kính Mừng thứ 4 thì tiến lên trước cung thánh, cùng bái, cùng quỳ xuống ghế và bắt đầu than . . .

– Khi người thứ 3 than xong, tất cả cùng đứng, chờ chú giúp lễ tắt đèn xong thì cùng bái và đi về chỗ ngồi.

 

 

2. SÁNG THỨ TƯ TUẦN THÁNH (12/04/2017):        

Các thành viên trong Ban Tổ chức Đại lễ Phục Sinh: tiến hành việc lắp ráp Lễ đài, trải thảm + bố trí sắp xếp ghế ngồi trên & dưới Lễ đài + dọn vệ sinh.

 

w Ban Trật tự:

– Phụ trách lắp ráp lễ đài + treo cờ + trật tự trong các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 23/04/2017 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”.

Ông Ngọc (Trưởng ban Trật tự) sẽ là người điều hành và chịu trách nhiệm chính trong mọi công việc.

w Giới Người Cha:

– Phụ trách việc lắp ghép bục + trải thảm lễ đài + chiêng trống + trật tự trong các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 23/04/2017.

– Thu gom ghế ngồi sau các Thánh lễ + Nghi thức trong suốt Tuần Thánh & Đại lễ + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 23/04/2017 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”. Nhóm Sinh viên Công giáo Chính Tòa sẽ hỗ trợ trong việc này (Cha Phụ tá La Vinh phụ trách Nhóm Sinh viên này, vì thế cần liên hệ gì với Nhóm sinh viên này, xin đến gặp Cha Phụ tá).

Ông Hạ (Trưởng Giới Người Cha) sẽ là người điều hành và chịu trách nhiệm chính trong mọi công việc.

w Giới Trẻ:

– Phụ trách sắp xếp chỗ ngồi trên + dưới lễ đài trước các Thánh lễ + Nghi thức trong suốt Tuần Thánh & Đại lễ + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 23/04/2017 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”. Nhóm Sinh viên Công giáo Chính Tòa sẽ hỗ trợ trong việc này (Cha Phụ tá La Vinh phụ trách Nhóm Sinh viên này, vì thế cần liên hệ gì với Nhóm sinh viên này, xin đến gặp Cha Phụ tá).

– Xin oi + giật chuông (khi hát Kinh Vinh Danh trong Thánh lễ đêm Vọng Phục Sinh).

– Phân công thành viên cầm dù ở những điểm cho rước lễ trong các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 23/04/2017 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”. (sau Thánh lễ và Nghi thức xin thu gom tất cả dù về lại Văn phòng Giáo xứ để khỏi thất thoát).

– Hỗ trợ trật tự trong các Thánh lễ + Nghi thức trong suốt Tuần Thánh & Đại lễ + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 23/04/2017 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”.

Ông Thắng (Trưởng Giới Trẻ) là người điều hành chịu trách nhiệm chính mọi công việc.

w Nhóm Sinh viên Công giáo Chính Tòa: hỗ trợ Giới Người Cha & Giới Trẻ trong việc:

Đem ghế ra và sắp xếp tất cả: ghế ngồi trên Lễ đài + dưới sân tiền đường trước các Thánh lễ + Nghi thức trong suốt Tuần Thánh & Đại lễ + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 23/04/2017 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”. Liên hệ với Ông Thắng (Trưởng Giới Trẻ) theo số điện thoại 0905512505 để biết ngày giờ sắp xếp ghế.

Thu gom ghế ngồi lại một chỗ: tất cả ghế ngồi trên Lễ đài + dưới sân tiền đường sau  các Thánh lễ + Nghi thức trong suốt Tuần Thánh & Đại lễ + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 23/04/2017 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”. Liên hệ với Ông Hạ (Trưởng Giới Người Cha) theo số điện thoại: 0935859719 để biết ngày giờ thu gom ghế.

w Thăng Tiến Hôn Nhân:

– Phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 23/04/2017 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”.

Ông Từ (Thăng tiến Hôn nhân) sẽ là người điều hành và chịu trách nhiệm chính trong mọi việc được phân công.

w Hội Legio + Đoàn Phan Sinh + Giới Người Mẹ: dọn vệ sinh các khu vực hành lang và chung quanh nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ Dầu + dọn vệ sinh trước và sau các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 23/04/2017 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”.

 

3. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (13/04/2017):

v BUỔI SÁNG: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU LÚC 05g30 (tại Lễ đài):

(Thánh lễ do Đức Giám Mục đồng tế cùng các Linh mục trong Giáo phận)

w Đoàn Quốc phục: yêu cầu Quý chức có mặt đông đủ trước 05g00 để kịp chuẩn bị Quốc phục tham gia đoàn rước.

– Thánh Giá: Ông Năm (Gh.Anrê Trông)

– Đèn hầu: Ông Hạ (Gh.Phêrô Lựu) – Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu)

– Lọng hầu Thánh Giá: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

– Lọng hầu Đức Giám Mục: Ông Quang (Gh.Emmanuel Triệu)

– 03 lọng hầu rước Dầu Thánh về TGM cuối Thánh lễ:

Ô. Lưu (Gh.Phêrô Lựu), Ô. Tuấn (Gh.Micae Hy), Ô. Hưởng (Gh.Anê Thành).

Các Ông Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại: xin mặc Quốc phục tham gia đoàn rước, nếu vị Trưởng Phó Giáo họ nào bận việc đột xuất, đề nghị cử ủy viên nam trong Ban Điều hành Giáo họ mặc Quốc phục thay thế.

  

w Đoàn dâng lễ: do Cô Phương (Ban Phụng vụ) phụ trách hướng dẫn.

Dâng Bánh Rượu:

Ô. Bá (Gh.Giuse Khang)

Ô. Thọ (Gh.Anê Thành)

Dâng hoa

Bà Huyền (Gh.Đaminh Cẩm)

Bà Mùi (Gh.Giuse

Khang)

Tập dâng lễ: đúng 19g30 tối thứ tư 12/04/2017 tại lễ đài.

 

w Thừa Tác viên ngoại lệ cho rước lễ: 19g00 tối thứ tư (12/04/2017) đến nhà thờ tham dự tĩnh tâm, và 05g30 sáng thứ năm (13/04/2017) tham dự Lễ Dầu để được Đức Giám Mục Giáo phận ban phép thi hành Tác vụ Thánh Thể trong năm 2017.

w Ban Kèn hơi: tham gia đoàn rước từ Tòa Giám Mục như mọi năm.

w Giới Người Cha: phụ trách chiêng trống, hỗ trợ Giới Trẻ trong việc cầm dù khi rước lễ + trật tự trong Thánh lễ làm phép Dầu Thánh.

w Giới Trẻ: phụ trách cầm dù khi rước lễ, hỗ trợ trật tự và sau Thánh lễ Dầu trang hoàng Nhà Tạm tại Hội trường Giáo xứ.

w Ban Trật tự: giữ xe và trật tự trong các Nghi thức và Thánh lễ suốt Tuần Thánh.

w Các Ban Lễ sinh, Âm thanh, Ánh sáng: phụ trách công việc như thường lệ.

 

SAU THÁNH LỄ DẦU:

w Giới Trẻ: phụ trách trang hoàng Nhà Tạm (xin thu dọn Nhà Tạm vào sáng thứ bảy 15/04/2017).

w Ban Tổ chức Đại lễ Phục Sinh: tiếp tục công việc tại lễ đài.

 

 

v BUỔI CHIỀU: THÁNH LỄ TIỆC LY LÚC 17g30 (tại lễ đài):

w Kinh khai mạc, dẫn lễ & chuẩn bị lời nguyện tín hữu: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ)

w Đoàn rước Chủ tế ra lễ đài: gồm có:

– Thánh Giá – Đèn hầu:

Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh.Đaminh Khảm)

Đèn hầu: Ông Hưng (Gh.Anrê Trông) – Ông Bình (Gh.Giuse Viên)

 

 

12 Giáo chức mặc Quốc phục trong nghi thức rửa chân: Ô.Luyến (Gh.Đaminh Khảm), Ô.Tuấn (Gh.Đaminh Khảm), Ô.Đức (Gh.Phaolô Lộc), Ô.Lưu (Gh.Phêrô Lựu), Ô.Tuấn (Gh.Micae Hy), Ô.Thành (Gh.Augustinô Huy), Ô.Thọ (Gh.Anê Thành), Ô.Bình (Gh.Giuse Viên), Ô.Đạo (Gh.Emmanuel Triệu), Ô.Dũng (Gh.Phaolô Bường), Ô.Hưng (Gh.Anrê Trông), Ô.Bá (Gh.Giuse Khang).

Các Ông Bà Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục tham gia đoàn rước.

Lưu ý: Quý vị tham gia đoàn rước Quốc phục có mặt sớm trước 17h00 để kịp chuẩn bị, nếu các Trưởng Phó Giáo họ bận việc đột xuất không thể tham dự được, các ủy viên trong Ban Điều hành Giáo họ có thể thay thế.

Cùng tham gia Đoàn rước:

– Các ông bà trong Ban Thường vụ, các ông bà Ủy viên HĐMVGX, các Trưởng Phó Giáo họ còn lại + các Ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể.      (nam mặc sơ-mi trắng quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài)

– Các Thừa Tác viên ngoại thường cho rước lễ.

w Dẫn lễ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

w Ban Lễ sinh: chuẩn bị 12 ghế ngồi trên lễ đài (trong nghi thức rửa chân).

w Phân công Phụng vụ:

Đọc Sách Thánh:

Bài đọc 01:

Ông Nguyễn Hữu Tùng (Gh.Giuse Khang)

Bài đọc 02:

Bà Trần Thị Thanh Xuân (Gh.Phaolô Lộc)

Lời nguyện Tín hữu:

Bà Đặng Thị Hoàng Oanh (Gh.Đaminh Khảm)

Dâng lễ:

Dâng hương

Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

Bánh rượu

Ông Hạ (Gh.Phêrô Lựu)

Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu)

Dâng hoa

Bà Ng.T. Minh Tâm (Ủy viên Gh.Đaminh Khảm)

Bà Ng. Thị Thuyên (Ủy viên Gh. Augustinô Huy)

Dâng nến

Bà Trần Thị Vân (Ủy viên Gh. Micae Hy)

Bà Hồ Thị Tuấn (Ủy viên Gh. Giuse Khang)

Tập dâng lễ: đúng 19g30 tối thứ tư 12/04/2017 tại lễ đài.

w Chuẩn bị Lời nguyện Tín hữu: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ)

w Giới Trẻ:

– Phụ trách sắp xếp chỗ ngồi trên + dưới lễ đài.

– Phụ trách xin oi (giúp đem các oi đựng tiền ra trước lễ đài).

– Phụ trách cầm dù khi rước lễ và hỗ trợ trật tự trong Thánh lễ.

w Giới Người cha:

– Phụ trách thu gom ghế ngồi lại một chỗ sau Thánh lễ.

– Phụ trách chiêng trống và trật tự.

w Nhóm Sinh viên Công Giáo Chính Tòa: hỗ trợ Giới Trẻ và Giới Người Cha trong việc đem ghế ra + sắp xếp trước mỗi Thánh lễ và thu gom lại một chỗ sau Thánh lễ.

w Thăng tiến Hôn nhân: phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau mỗi Thánh lễ + Nghi thức.

w Ban Trật tự: giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.

w Ông Thái và Bà Thủy (Ban Thường vụ): chuẩn bị sẵn nến (có lồng che gió) và thắp nến cho Đoàn rước gồm: Đoàn Quốc Phục, Quý vị trong HĐMVGX, các Thừa Tác viên ngoại thường cho rước lễ sẽ theo Đoàn Chủ tế  rước Chúa về Nhà Tạm sau khi rước lễ xong.

w Các Ban Lễ sinh, Âm thanh, Ánh sáng và Cây cảnh: phụ trách công việc như mọi năm.

v BUỔI TỐI: CÁC PHIÊN CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA (sau Thánh lễ Tiệc Ly):

w Phiên 1: sau Thánh lễ từ 18g30 đến 19g00: Giáo họ Anrê Trông và Giáo họ Giuse Khang cùng phụ trách, 02 Giáo họ liên hệ Ông Châu (Ban Âm thanh) chuẩn bị trước micrô, để khi rước Mình Thánh Chúa vào Nhà Tạm là bắt đầu chầu 30 phút theo Mẫu Chầu số 01.

w Phiên 2: từ 19g00 đến 20g00: Giáo họ Emmanuel Triệu và Giáo họ Phaolô Bường cùng phụ trách theo Mẫu Chầu số 02.

w Phiên 3: từ 20g00 đến 21g00: Giáo họ Anê Thành và Gh.Giuse Viên cùng phụ trách theo Mẫu Chầu số 03.

w Phiên 4: từ 21g00 đến 22g00: Giáo họ Đaminh Khảm và Phaolô Lộc cùng phụ trách theo Mẫu Chầu số 01.

w Phiên 5: từ 22g00 đến 23g00: Giáo họ Đaminh Cẩm và Micae Hy cùng  phụ trách theo Mẫu Chầu số 02.

w Phiên 6: từ 23g00 đến 24g00: Giáo họ Phêrô Lựu và Gh.Augustinô Huy cùng phụ trách theo Mẫu Chầu số 03.

Xin lưu ý: Ca đoàn cử người trực đàn trong mỗi phiên Chầu, có các mẫu Chầu Thánh Thể đã được in sẵn.

 

4. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (14/04/2017):

v BUỔI SÁNG: không có Thánh lễ.

w Chầu Mình Thánh Chúa: riêng hoặc theo đoàn thể.

w Giới Người cha:

Treo 14 Chặng Đàng Thánh Giá chung quanh Nhà thờ (xin tháo xuống sau khi kết thúc).

Chuẩn bị cây Thánh Giá bằng gỗ có treo khăn tím để các Giới – Ban ngành vác khi gẫm Đàng Thánh Giá (xin cất lại vào kho sau kết thúc)

 

v BUỔI CHIỀU: ĐÀNG THÁNH GIÁ VÀ NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM:

a. GẪM ĐÀNG THÁNH GIÁ (16g00):

w 15g30: Ông Ngọc (BPV) phụ trách hướng dẫn cộng đoàn sắp xếp đội hình tại Núi Đức Mẹ và bắt kinh khai mạc.

w Đoàn Quốc phục: yêu cầu Quý chức có mặt đông đủ trước 15g00 để kịp chuẩn bị Quốc phục – sắp xếp đội hình gẫm Đàng Thánh Giá.

w Vác Thánh Giá:

– Thánh Giá: Ông Quang (Gh.Emmanuel Triệu) + Ông Hưởng (Gh.Anê Thành)

– Đèn hầu: Ông Đức (Gh.Phaolô Lộc) – Ông Năm (Gh.Anrê Trông)

– Ban Phụng Vụ sẽ mời đại diện các Giới – Ban ngành – Đoàn thể vác Thánh giá tại các chặng (sẽ thông báo sau).

Các Ông Bà Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục tham gia đội hình gẫm Đàng Thánh Giá.

w Ban Giáo lý: phụ trách bài suy niệm, cắt cử người đọc & bắt hát cộng đồng.

w Ca đoàn: cử người đệm đàn trong Đàng Thánh Giá (phối hợp với Ban Giáo Lý).

w Giới Người Cha: phân công thành viên nhận sách gẫm Đàng Thánh Giá tại Văn phòng Giáo xứ và phân phát cho cộng đoàn (xin thu gom lại sau Nghi thức).

w Ban Trật tự, Giới Người Cha & Giới Trẻ: phụ trách trật tự.

 

b. NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA (17g00):

w Kinh khai mạc và dẫn Nghi thức: Ô. Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

w Đoàn Quốc phục lưu ý: kết thúc chặng thứ 11: 24 vị trong đội hình Quốc phục gẫm Đàng Thánh Giá vào sân Tòa Giám Mục rước đoàn đồng tế ra lễ đài. Sau nghi thức tưởng niệm sẽ tiếp tục các chặng còn lại.

w Phân công Phụng vụ:

Đọc Sách Thánh:

Bài đọc 01:

Ông Phạm Ngọc Trung (Gh.Phaolô Bường)

Bài đọc 02:

Bà Dương Thị Mỹ Lệ (Gh.Anrê Trông)

Dẫn các lời cầu:

Thầy Phó Tế Lập

w Giới Trẻ:

– Phụ trách sắp xếp chỗ ngồi trên + dưới lễ đài.

– Kết thúc chặng Thánh Giá thứ 11, phân công một số thành viên giúp Phòng Thánh khiêng bàn thờ ra chuẩn bị cho Nghi thức.

– Phụ trách xin oi (giúp đem các oi đựng tiền ra trước lễ đài).

– Phụ trách cầm dù khi rước lễ (thu gom dù về Văn phòng GX sau lễ) và hỗ trợ trật tự.

w Giới Người cha:

– Phân công một số thành viên giúp Phòng Thánh khiêng bàn thờ ra chuẩn bị cho Nghi thức.

– Phụ trách chiêng trống và trật tự.

– Phụ trách thu gom ghế ngồi lại một chỗ sau Nghi thức.

w Nhóm Sinh viên Công Giáo Chính Tòa: hỗ trợ Giới Trẻ và Giới Người Cha trong việc đem ghế ra + sắp xếp trước mỗi Thánh lễ và thu gom lại một chỗ sau Thánh lễ.

w Thăng tiến Hôn nhân: phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau mỗi Thánh lễ + Nghi thức.

w Ban Trật tự: phụ trách giữ xe và trật tự trong Nghi thức.

Lưu ý: việc hôn kính Thánh Giá trong lúc đang cử hành nghi thức chỉ dành cho Thừa Tác viên ngoại lệ, Ban Thường vụ và Trưởng phó 12 Giáo họ.

w Ban Lễ sinh: phụ trách trang trí bục để hôn kính Thánh Giá.

w Ban Âm thanh, Ánh sáng và Ban Cây cảnh: phụ trách công việc như mọi năm.

 

 

5. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (15/04/2017):

v BUỔI SÁNG: không có Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục hôn kính Thánh Giá.

w Để chuẩn bị cho Đại lễ mừng Chúa Phục Sinh, trong buổi sáng hôm nay:

Hội Legio + Ban Thăng tiến Hôn nhân và Đoàn Phan Sinh: tổng vệ sinh các khu vực hành lang và chung quanh nhà thờ.

Giới Người Mẹ: tổng vệ sinh bên trong nhà thờ.

Giới Người Cha: dựng phông Chúa Phục Sinh bên trong Nhà thờ.

 

v BUỔI TỐI: THÁNH LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH (19g00):

w Kinh khai mạc + Dẫn lễ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ)

w Đoàn rước Quốc phục: yêu cầu có mặt trước 18g30 để kịp chuẩn bị Quốc phục và tập trung tại Tòa Giám Mục để rước Đoàn chủ tế ra lễ đài.

– Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh.Micae Hy)

– Đèn hầu: Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu) – Ông Đức (Gh.Phaolô Lộc)

– Lọng hầu Thánh Giá: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

– Lọng hầu chủ tế: Ông Trung (Gh.Phaolô Bường)

– Các ông bà Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục tham gia đoàn rước.

Đoàn Quốc phục lưu ý:

– Khi rước Đoàn Chủ tế ra làm phép nến Phục sinh, cả đoàn Quốc phục cùng đi (mang theo nến) nhưng không cầm Thánh Giá + Đèn hầu.

– Khi rước về thì có Thánh Giá + Đèn hầu.

w Cùng tham gia Đoàn rước Quốc phục:

– Các ông bà trong Ban Thường vụ, các ông bà Ủy viên HĐMVGX, các Trưởng Phó Giáo họ còn lại + các Ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể.

(nam mặc sơ-mi trắng quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài)

– Các Thừa Tác viên ngoại thường cho rước lễ.

w Ban Kèn hơi: tham gia trong đoàn rước như mọi năm. Trong Thánh lễ, chỉ trổi nhạc sau Kinh Vinh Danh, trong lúc rước lễ và cuối lễ.

 

w Phân công Phụng vụ:

Đọc Sách Thánh:

Bài đọc 01:

Ông Võ Văn Hạ (Gh. Phêrô Lựu)

Bài đọc 02:

Bà Lưu Thị Thu Thủy (Gh.Đaminh Cẩm)

Bài đọc 03:

Ông Phạm Văn Thành (GhT.Augustinô Huy)

Bài đọc 04: (Thánh thư)

Dòng Thánh Phaolô

Lời nguyện Tín hữu:

Bà Nguyễn Thị Diệu Huyền (Gh.Giuse Viên)

Dâng lễ:

Dâng hương

Ông Năm (Gh. Anrê Trông)

Bánh rượu

Ông Kiểm (Ủy viên BĐH.Gh.Emmanuel Triệu)

Ông Hòa (Ủy viên BĐH. Gh.Anrê Trông) 

Dâng hoa

Trần Thị Thanh Xuân (Gh. Phaolô Lộc)

Lê Thị Nha Trang (Gh. Phaolô Lộc)

Dâng nến

Bà Dương T. Mỹ Lệ (Ủy viên Gh.Anrê Trông)

Bà Lê Thị Lời (Ủy viên Gh.Anrê Trông)

Tập dâng lễ: đúng 19g30 tối thứ sáu 14/04/2017 tại lễ đài.

 

w Ông Thái (BTV): chuẩn bị nến cho Ban Thường Vụ, Trưởng phó 12 Giáo họ và 12 Thừa Tác viên ngoại lệ.

w Ban Lễ Sinh: tập các nghi thức trong Tuần Thánh thật kỹ để giúp phụng vụ sốt sắng (liên hệ với Ông Ngọc Ủy viên Phụng Vụ về chương trình).

w Giới Trẻ:

– Phụ trách sắp xếp chỗ ngồi trên + dưới lễ đài.

– Phân công thành viên giúp Phòng Thánh chuẩn bị bàn thờ, chưng hoa nến, trang hoàng bàn thờ sau nghi thức làm phép nến Phục Sinh.

– Phụ trách xin oi (giúp đem các oi đựng tiền ra trước lễ đài).

– Phụ trách cầm dù khi rước lễ (thu gom dù về Văn phòng GX sau lễ) và hỗ trợ trật tự.

w Giới Người Cha:

– Ổn định chổ ngồi cho những cụ già và người tàn tật.

– Phụ trách chiêng trống và trật tự trong Thánh lễ.

– Phân công thành viên giúp Phòng Thánh chuẩn bị bàn thờ, chưng hoa nến, trang hoàng bàn thờ sau nghi thức làm phép nến Phục Sinh.

– Phụ trách thu gom ghế ngồi lại một chỗ sau Thánh lễ.

w Nhóm Sinh viên Công Giáo Chính Tòa: hỗ trợ Giới Trẻ và Giới Người Cha trong việc đem ghế ra + sắp xếp trước mỗi Thánh lễ và thu gom lại một chỗ sau Thánh lễ.

w Thăng tiến Hôn nhân: phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau mỗi Thánh lễ + Nghi thức.

w Ban Trật tự:

– Phụ trách giữ xe và trật tự trong Thánh lễ, giúp ổn định chổ ngồi cho những cụ già và người tàn tật.

 – Phụ trách bệ và lò đốt lửa Phục Sinh.

w Các Ban Âm thanh, Ánh sáng và Ban Cây cảnh: phụ trách công việc như mọi năm.

 

6. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (16/04/2017):

v BUỔI SÁNG: có 03 Thánh lễ trong nhà thờ như thường lệ:

– Thánh lễ 05g15 do Giới Lão thành phụ trách (trong Nhà thờ)

– Thánh lễ 08g00 do Ban Giáo lý phụ trách (trong Nhà thờ)

– Thánh lễ 10g00: tiếng Anh (trong Nhà thờ)

 

v BUỔI CHIỀU: chỉ có 01 Thánh lễ lúc 17giờ00 tại lễ đài do Giáo xứ phụ trách.

w Kinh khai mạc, dẫn lễ & chuẩn bị lời nguyện tín hữu: Ông Ngọc(Ủy viên Phụng vụ)

w Đoàn rước ra lễ đài gồm có:

– Thánh Giá – Đèn hầu (xin mặc Quốc phục):

Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh. Đaminh Khảm)

         Đèn hầu: Ông Hạ (Gh. Phêrô Lựu) – Ông Bình (Gh. Giuse Viên)

– Lọng hầu (xin mặc Quốc phục): Lọng Thánh Giá: Ô. Trung (Gh. Phaolô Bường)

                                                           Lọng Chủ tế: Ô. Hưng (Gh. Anrê Trông)

– Các ông bà trong Ban Thường vụ, các ông bà Ủy viên HĐMVGX, các Trưởng Phó Giáo họ còn lại + các Ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể (mời đi đủ)            (nam mặc sơ-mi trắng quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài).

– Các Thừa Tác viên ngoại lệ cho rước lễ: tham gia đoàn rước.

         Lưu ý: xin Quý vị có mặt sớm tại Văn phòng Giáo xứ trước 16h30 để kịp chuẩn bị.

 

* Phân công Phụng vụ:

Đọc Sách Thánh:

Bài đọc 01:

Ông Nguyễn Văn Tuấn (GhT. Micae Hy)

Bài đọc 02:

Bà Lê Thị Ngọc Kim (Gh. Anê Thành)

Lời nguyện Tín hữu:

Ông Hồ Quang Thái (Gh.Emmanuel Triệu)

Dâng lễ:

Dâng hương

Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

Bánh rượu

Ông Thành (Gh.Augustinô Huy)

Ông Dũng (Gh.Phaolô Bường)

Dâng hoa

Bà Vũ T. Hồng Đoan (Ủyviên Gh.Đaminh Cẩm)

Bà Trần T. Thanh Thúy (Ủy viên Gh.PhaolôBường)

Dâng nến

Bà Trần Thị An Lưu (Gh.Đaminh Cẩm)

Bà Lâm T. Tuyết Mai (Ủy viên Gh.Giuse Khang)

Tập dâng lễ: đúng 19giờ30 tối thứ sáu 14/04/2017 tại lễ đài.

w Giới Trẻ:

– Phụ trách sắp xếp chỗ ngồi trên + dưới lễ đài.

– Phụ trách xin oi (giúp đem các oi đựng tiền ra trước lễ đài).

– Phụ trách cầm dù khi rước lễ (thu gom dù về Văn phòng GX sau lễ) và hỗ trợ trật tự.

w Giới Người Cha:

– Ổn định chổ ngồi cho những cụ già và người tàn tật.

– Phụ trách chiêng trống và trật tự trong Thánh lễ.

– Phụ trách thu gom ghế ngồi lại một chỗ sau Thánh lễ.

w Nhóm Sinh viên Công Giáo Chính Tòa: hỗ trợ Giới Trẻ và Giới Người Cha trong việc đem ghế ra + sắp xếp trước mỗi Thánh lễ và thu gom lại một chỗ sau Thánh lễ.

w Thăng tiến Hôn nhân: phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau mỗi Thánh lễ + Nghi thức.

w Ban Trật tự: giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.

w Các Ban ngành còn lại: Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ

 

 

7. SÁNG THỨ HAI (17/04/2017): các Giới – Hội đoàn phân công dọn vệ sinh:

w Hội Legio + Thăng tiến Hôn nhân và Đoàn Phan Sinh: tổng vệ sinh khu vực chung quanh nhà thờ.

w Giới Người Mẹ: tổng vệ sinh trong nhà thờ và hành lang quanh nhà thờ.

 

 

III. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH (23/04/2017):  “KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT”

v BUỔI SÁNG: có 03 Thánh lễ trong nhà thờ như thường lệ:

– Thánh lễ 05g15 do Giới Lão thành phụ trách (trong Nhà thờ)

– Thánh lễ 08g00 do Ban Giáo lý phụ trách (trong Nhà thờ)

– Thánh lễ 10g00: tiếng Anh (trong Nhà thờ)

 

v BUỔI CHIỀU: chỉ có 01 Thánh lễ lúc 17g00 do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự tại Lễ đài do Giáo xứ phụ trách, có đoàn rước Thánh Giá – Đèn hầu.

w Kinh khai mạc, dẫn lễ & chuẩn bị lời nguyện tín hữu: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

w Đoàn rước ra lễ đài gồm có:

   – Thánh Giá – Đèn hầu (xin mặc Quốc phục):

               Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh.Đaminh Khảm)

               Đèn hầu: Ô. Thành (Gh.Augustinô Huy) – Ô. Bình (Gh.Giuse Viên)

   – Lọng hầu Thánh Giá (mặc Quốc phục): Ông Quang (Gh.Emmanuel Triệu)

   – Lọng hầu chủ tế (mặc Quốc phục): Ông Hưởng (Gh.Anê Thành)

– Các Ông Bà trong Ban Thường vụ, các ông bà Ủy viên HĐMVGX, Trưởng Phó + các Ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể (mời đi đủ) (nam mặc sơ-mi trắng quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài).

   – Các Thừa Tác viên ngoại lệ cho rước lễ: tham gia đoàn rước.

 

   Lưu ý: xin quý vị có mặt sớm tại Văn phòng Giáo xứ  trước 16g30 để kịp chuẩn bị.

 

 w Phân công Phụng vụ: Ông bà Vĩnh Cung (Đại diện Nhóm Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Chính Tòa) thông báo cho Nhóm Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Ngọc Quang và Nhóm Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ An Hòa về việc phân chia người đọc Sách Thánh và Lời nguyện:

 

Đọc Sách Thánh:

Bài đọc 01:

Nhóm Thương Xót Giáo xứ Ngọc Quang (nam)

Bài đọc 02:

Nhóm Thương Xót Giáo xứ Chính Tòa (nữ)

Lời nguyện Tín hữu:

Nhóm Thương Xót Giáo xứ An Hòa (nam)

Dâng lễ:

Nhóm Thương Xót Giáo xứ Chính Tòa.

Ông bà Vĩnh Cung (Đại diên Nhóm Thương Xót Giáo xứ Chính Tòa) liên hệ với Cô Phương (Ban Phụng vụ) để chọn người và ấn định ngày giờ tập.

w Giới Trẻ:

– Phụ trách sắp xếp chỗ ngồi trên + dưới lễ đài.

– Phụ trách xin oi (giúp đem các oi đựng tiền ra trước lễ đài).

– Phụ trách cầm dù khi rước lễ (thu gom dù về Văn phòng GX sau lễ) và hỗ trợ trật tự.

 

w Giới Người Cha:

– Ổn định chổ ngồi cho những cụ già và người tàn tật.

– Phụ trách chiêng trống và trật tự trong Thánh lễ.

– Phụ trách thu gom ghế ngồi lại một chỗ sau Thánh lễ.

 

w Nhóm Sinh viên Công Giáo Chính Tòa: hỗ trợ Giới Trẻ và Giới Người Cha trong việc đem ghế ra + sắp xếp trước mỗi Thánh lễ và thu gom lại một chỗ sau Thánh lễ.

w Thăng tiến Hôn nhân: phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau mỗi Thánh lễ + Nghi thức.

w Ban Trật tự: giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.

w Các Ban ngành còn lại: Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

 

X SÁNG THỨ HAI (24/04/2017):

w Ban Trật tự + Trợ táng + Giới Người Cha: tập trung để thu dọn lễ đài.

w Hội Legio + Thăng tiến Hôn nhân và Đoàn Phan Sinh: tổng vệ sinh các khu vực quanh nhà thờ.

w Giới Người Mẹ: tổng vệ sinh trong nhà thờ và hành lang quanh nhà thờ.

 

 

     KHÁN                                 TM/Hội Đồng Mục vụ Giáo Xứ Chính Tòa

Cha Quản xứ                                                Trưởng ban

 

 

Phaolô Maria Trần Quốc Việt                    Phêrô Nguyễn Văn Siêu